Nastava iz predmeta: Obligaciono pravo - posebni dio

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO
P A Л E

Pale


O B A В J E Š T E Њ E

Obavještavaju se studenti III godine da će se NASTAVA

iz predmeta

OBLIGACIONO PRAVO – POSEBNI DIO

održati

dana 11.6.2019. godine od 14.00 – 19.00 časova

umjesto 1.6.2019. godine kako je bilo zakazano
zbog racionalizacije troškova

Pale, 23.5.2019. godine


Prodekan za nastavu
Doc. dr Radislav Lale

Štampa