Prvi kolokvij iz predmeta: Engleski jezik

OBAVJEŠTENJE
Obavještavaju se studenti I godine u Palama da će se prvi kolokvij iz predmeta Engleski jezik održati u petak, 24. maja u 9.30.
 
Predmetni nastavnik
Ninoslava Radić

Štampa