Prvi kolokvij iz predmeta: Radno i socijalno pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                       

P A L E

Pale

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti IV godine da će se l KOLOKVIJ

iz predmeta

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

održati

dana 13.5.2019. godine u terminu nastave

Pale, 25.4.2019. godine                                       

  Doc. dr Radislav Lale

Štampa