Ispit - aprilski rok iz predmeta: Međunarodno privatno pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                   

P A L E

Pale 

 

O B A V J E Š T E NJ E 

Obavještavaju se studenti da će se ISPIT – APRILSKI ROK 

iz predmeta 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

održati 

dana 24.4.2019. godine u 09.00 časova

umjesto 25.4.2019. godine kako je ranije bilo zakazano

na zahtjev predmetnog nastavnika

 

Pale, 19.4.2019. godine                                                  

Prodekan za nastavu

                                                                                                            Doc. dr Radislav Lale

Štampa