Nastava iz predmeta : Uvod u građansko pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                   

P A L E

Pale

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti I godine da će se NASTAVA                

iz predmeta

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

održati 

dana 9.4.2019. godine od 08.00 – 10.00 časova

umjesto od 08.30 – 12.30 časova kako je ranije bilo zakazano

zbog odlaska predmetnog nastavnika na sjednicu Senata UIS-a

Pale,  4.4.2019. godine                                                    

Prodekan za nastavu

                                                                                                            Doc. dr Radislav Lale

Štampa