Rezultati ispita iz predmeta: Međunarodno privatno pravo

Rezultati ispita iz predmeta: Međunarodno privatno pravo

rađen dana 22.03.2019. godine

1. Bojanić Nikolina - sedam (7)

Pale, 25.3.2019. godine

Predmetni nastavnik
Prof. dr Petar Đundić

Štampa