Nastava

Raspored vježbi za studente prvog ciklusa studija u zimskom semestru akademske 2018/19 godine - decembar - januar

R A S P O R E D           

                                                                         PALE

VJEŽBI za studente I godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

DECEMBAR - JANUAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

TEORIJA DRŽAVE

 (3+2)

dana 05.12.2018. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 10.12.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 21.12.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 21.12.2018. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 28.12.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 15.01.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 21.01.2019. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 23.01.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

2.     

 

 

 

RIMSKO PRAVO

(4+2)

I GRUPA

dana 04.12.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 14.12.2018. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 24.12.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 10.01.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 17.01.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 22.1.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

II GRUPA

dana 04.12.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 14.12.2018. godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 20.12.2018. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 25.12.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 11.01.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 17.01.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 22.1.2019. godine od 14.00 – 17.00 časova

3.     

 

SOCIOLOGIJA

(3+1)

dana 06.12.2018. godine od 08.00 – 10.00 časova

dana 07.12.2018. godine od 08.00 – 11.00 časova

dana 13.12.2018. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 14.12.2018. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 21.12.2018. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 27.12.2018. godine od 09.00 – 11.00 časova

 

R A S P O R E D 

PALE

VJEŽBI za studente II godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

DECEMBAR - JANUAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

PORODIČNO PRAVO

(3+2)

dana 12.12.2018. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 18.12.2018. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 26.12.2018. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 26.12.2018. godine od 14.00 – 18.00 časova

dana 10.01.2019. godine od 11.00 – 15.00 časova


R A S P O R E D 

PALE

VJEŽBI za studente III godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

DECEMBAR - JANUAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.    

 

OBLIGACIONO PRAVO – OPŠTI DIO

(3+2)

dana 07.12.2018. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 13.12.2018. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 17.12.2018. godine od 12.00 – 14.00 časova

dana 24.12.2018. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 27.12.2018. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 15.01.2019. godine od 10.00 – 12.00 časova

dana 25.01.2019. godine od 10.00 – 14.00 časova

2.    

 

 

 

 

FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO

(3+2)

 

I GRUPA

dana 03.12.2018. godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 11.12.2018. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 17.12.2018. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 24.12.2018. godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 25.12.2018. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 26.12.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 10.01.2019. godine od 14.00 – 17.00 časova

II GRUPA

dana 03.12.2018. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 11.12.2018. godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 17.12.2018. godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 24.12.2018. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 26.12.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 10.01.2019. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 11.01.2019. godine od 11.00 – 14.00 časova

3.    

 

 

PRAVNO NORMIRANJE

(izborni predmet)

(2+1)

I GRUPA

dana 06.12.2018. godine od 10.00 – 12.00 časova

dana 12.12.2018. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 13.12.2018. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 20.12.2018. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 21.12.2018. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 17.01.2019. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 22.01.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

II GRUPA

dana 06.12.2018. godine od 16.00 – 18.00 časova

dana 13.12.2018. godine od 14.00 – 16.00 časova

dana 20.12.2018. godine od 15.00 – 17.00 časova

dana 16.01.2019. godine od 12.00 – 14.00 časova

dana 22.01.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 23.01.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova


R
A S P O R E D  

PALE

VJEŽBI za studente IV godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

DECEMBAR - JANUAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.    

 

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I

(3+2)

I GRUPA

dana 03.12.2018. godine od 13.30 – 16.00 časova

dana 04.12.2018. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 14.12.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 10.01.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 11.01.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 25.01.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

II GRUPA

dana 03.12.2018. godine od 16.00 – 19.30 časova

dana 04.12.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 14.12.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 10.01.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 11.01.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 25.01.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

2.    

 

POSLOVNO PRAVO

(Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

(4+1)

I GRUPA

dana 05.12.2018. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 14.12.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 10.01.2019. godine od 12.00 – 14.00 časova

II GRUPA

dana 06.12.2018. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 14.12.2018. godine od 12.00 – 14.00 časova

dana 10.01.2019. godine od 10.00 – 12.00 časova

3.    

 

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

(3+2)

 

 

 

 

 

 

I GRUPA

dana 04.12.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 11.12.2018. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 17.12.2018. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 24.12.2018. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 27.12.2018. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 15.01.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 17.01.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 17.01.2019. godine od 13.00 – 15.00 časova

II GRUPA

dana 04.12.2018. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 10.12.2018. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 18.12.2018. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 20.12.2018. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 26.12.2018. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 28.12.2018. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 16.01.2019. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 17.01.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 21.01.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 25.01.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

Pale,  novembar, 2018. godine

Prodekan za nastavu 
 Doc. dr Radislav Lale   
Dekan  
Prof. dr Goran Marković

 

Štampa El. pošta