Nastava

Nastava iz predmeta: Latinski jezik

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU                                              

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                 

P A L E

Pale

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se brucoši koji su obavezni polagati

LATINSKI JEZIK

da su dužni do 31.12.2018. godine Studentskoj službi

dostaviti dokaz o uplati od 120,00 KM na

ime naknade za slušanje i polaganje Latinskog jezika.

 

Nastava iz Latinskog jezika će se organizaovati prema slјedećem rasporedu:

dana 30.11.2018. godine od 15.00 – 18.00 časova

dana 01.12.2018. godine od 10.00 – 15.00 časova

dana 06.12.2018. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 07.12.2018. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 07.12.2018. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 08.12.2018. godine od 10.00 – 15.00 časova

dana 15.12.2018. godine od 10.00 – 15.00 časova

dana 22.12.2018. godine od 10.00 – 15.00 časova

 

Pale, 9.11.2018. godine                               

D E K A N

       Prof. dr Goran Marković

Štampa El. pošta