Nastava

Raspored nastave u zimskom semestru akademske 2018/19 godine

PALE

R A S P O R E D                                                                                  

nastave – predavanja za studente I godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

Red. br.

PREDMET

DATUM I VRIJEME

 

TEORIJA DRŽAVE

(3+2)

dana 09.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 10.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 24.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 25.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 06.11.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 08.11.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 20.11.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 22.11.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 23.11.2018.godine od 11.00 – 14.30 časova

dana 11.12.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 13.12.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 20.12.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 25.12.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 27.12.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 11.01.2019.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 16.01.2019.godine od 09.00 – 13.00 časova

2

NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA

(3+2)

dana 08.10.2018.godine od 09.00– 12.00 časova

dana 15.10.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 18.10.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 22.10.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 29.10.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 05.11.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 12.11.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 15.11.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 19.11.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 26.11.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 03.12.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 06.12.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 10.12.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 17.12.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 24.12.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 10.01.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 15.01.2018.godine od 10.00– 13.00 časova

dana 22.01.2019.godine od 11.00– 14.00 časova

3

RIMSKO PRAVO

(4+2)

dana 17.10.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 12.11.2018.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 13.11.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 14.11.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 11.12.2018.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 12.12.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 17.12.2018.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 18.12.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 19.12.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 26.12.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 18.01.2019.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 19.01.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

4

SOCIOLOGIJA

(3+1)

dana 11.10.2018.godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 12.10.2018.godine od 08.00 – 12.00 časova

dana 01.11.2018.godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 02.11.2018.godine od 08.00 – 12.00 časova

dana 08.11.2018.godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 09.11.2018.godine od 08.00 – 12.00 časova

dana 16.11.2018.godine od 08.00 – 12.00 časova

dana 29.11.2018.godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 30.11.2018.godine od 08.00 – 12.00 časova

dana 13.12.2018.godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 14.12.2018.godine od 08.00 – 11.00 časova

dana 20.12.2018.godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 21.12.2018.godine od 08.00 – 12.00 časova

dana 27.12.2018.godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 27.12.2018.godine od 14.00 – 18.00 časova

dana 28.12.2018.godine od 08.00 – 12.00 časova

R A S P O R E D                                                                                  

nastave – predavanja za studente II godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

Red. br.

PREDMET

DATUM I VRIJEME

 

USTAVNO PRAVO I

(3+2)

dana 11.10.2018.godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 18.10.2018.godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 19.10.2018.godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 24.10.2018.godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 01.11.2018.godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 08.11.2018.godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 15.11.2018.godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 16.11.2018.godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 16.11.2018.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 22.11.2018.godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 23.11.2018.godine od 15.00 – 17.00 časova

dana 29.11.2018.godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 06.12.2018.godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 13.12.2018.godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 20.12.2018.godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 21.12.2018.godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 26.12.2018.godine od 15.00 – 17.00 časova

dana 27.12.2018.godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 27.12.2018.godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 28.12.2018.godine od 13.00 – 16.00 časova

2

KRIVIČNO PRAVO I

(3+2)

dana 15.10.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 27.10.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 10.11.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 12.11.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 26.11.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 08.12.2018.godine od 10.00 – 16.00 časova

dana 10.12.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 11.12.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 19.1.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 21.01.2019.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 26.01.2019.godine od 09.00– 15.00 časova

dana 28.01.2019.godine od 09.00– 15.00 časova

3

STVARNO PRAVO

(3+2)

dana 08.10.2018.godine od 13.30 – 15.30 časova

dana 09.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 22.10.2018.godine od 13.30 – 15.30 časova

dana 23.10.2018.godine od 09.00– 13.00 časova

dana 25.10.2018.godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 15.11.2018.godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 16.11.2018.godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 17.11.2018.godine od 08.30 – 12.30 časova

dana 01.12.2018.godine od 08.30– 12.30 časova

dana 15.12.2018.godine od 08.30 – 12.30 časova

dana 17.12.2018.godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 18.12.2018.godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 19.12.2018.godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 24.12.2018.godine od 13.30– 15.30 časova

dana 15.01.2019.godine od 08.30 – 12.30 časova

dana 22.01.2019.godine od 09.00– 13.00 časova

dana 23.01.2019.godine od 09.00– 13.00 časova

4

PORODIČNO PRAVO

(3+2)

dana 16.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 17.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 29.10.2018.godine od 14.00 – 18.00 časova

dana 30.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 01.11.2018.godine od 14.00 – 18.00 časova

dana 02.11.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 05.11.2018.godine od 08.00 – 11.30 časova

dana 13.11.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 14.11.2018.godine od 08.30 – 12.30 časova

dana 04.12.2018. godine od 14.00 – 13.00 časova

dana 05.12.2018. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 11.01.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 12.01.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

5

ENGLESKI JEZIK II

(3+1)

dana 10.10.2018.godine od 12.00– 16.00 časova

dana 16.10.2018.godine od 13.00– 17.00 časova

dana 22.10.2018.godine od 09.30– 13.30 časova

dana 29.10.2018.godine od 10.00– 14.00 časova

dana 05.11.2018.godine od 10.00– 14.00 časova

dana 05.11.2018.godine od 11.30– 13.00 časova

dana 13.11.2018.godine od 13.00– 17.00 časova

dana 19.11.2018.godine od 10.00– 14.00 časova

dana 20.11.2018.godine od 10.00– 14.00 časova

dana 27.11.2018.godine od 10.00– 14.00 časova

dana 04.12.2018.godine od 10.00– 14.00 časova

dana 14.12.2018.godine od 10.00– 14.00 časova

dana 17.12.2018.godine od 09.00– 13.00 časova

dana 25.12.2018.godine od 10.00– 14.00 časova

dana 17.01.2019.godine od 10.00– 14.00 časova

dana 18.01.2019.godine od 10.00– 14.00 časova

 

R A S P O R E D                                                                             

nastave – predavanja za studente III godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

Red. br.

PREDMET

DATUM I VRIJEME

1

OBLIGACIONO PRAVO – OPŠTI DIO

(3+2)

dana 18.10.2018.godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 19.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 01.11.2018.godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 02.11.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 27.11.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 28.11.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 12.12.2018.godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 20.12.2018.godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 21.12.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 17.01.2019.godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 18.01.2019.godine od 09.00 – 13.00 časova

2

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – OPŠTI DIO

(3+2)

dana 08.10.2018.godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 15.10.2018.godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 22.10.2018.godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 29.10.2018.godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 05.11.2018.godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 07.11.2018.godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 12.11.2018.godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 19.11.2018.godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 26.11.2018.godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 06.12.2018.godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 10.12.2018.godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 15.01.2019.godine od 12.00 – 16.00 časova

3

KRIMINALISTIKA

(3+1)

dana 11.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 12.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 27.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 14.11.2018.godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 15.11.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 22.11.2018.godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 23.11.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 07.12.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 14.12.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 28.12.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

 

FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO

(3+2)

dana 16.10.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 17.10.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 13.11.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 04.12.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 05.12.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 18.12.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 19.12.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

4

PRAVNO NORMIRANJE

(izborni predmet)

(2+1)

dana 09.10.2018.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 10.10.2018.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 24.10.2018.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 25.10.2018.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 06.11.2018.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 08.11.2018.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 11.12.2018.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 13.12.2018.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 17.12.2018.godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 20.12.2018.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 25.12.2018.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 27.12.2018.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 11.01.2019.godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 16.01.2019.godine od 14.00 – 17.00 časova

R A S P O R E D                                                                                     

nastave – predavanja za studente IV godine osnovnih studija školske 2017/18 godine

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1

 

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I

(3+2)

dana 08.10.2018.godine od 09.00– 13.00 časova

dana 22.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 23.10.2018.godine od 13.30– 15.30 časova

dana 24.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 25.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 12.11.2018.godine od 09.00– 13.00 časova

dana 15.11.2018.godine od 11.30– 15.30 časova

dana 26.11.2018.godine od 09.00– 13.00 časova

dana 10.12.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 15.12.2018.godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 17.12.2018.godine od 08.30– 12.30 časova

dana 18.12.2018.godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 19.12.2018.godine od 08.30 – 10.00 časova

dana 24.12.2018.godine od 09.00– 13.00 časova

dana 15.01.2019.godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 21.01.2019.godine od 09.00– 13.00 časova

dana 21.01.2019.godine od 15.00– 19.00 časova

dana 22.01.2019.godine od 13.30 – 15.30 časova

dana 23.01.2019.godine od 13.30 – 15.30 časova

2

 

 

 

UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNI DIO

(3+1)

 

 

dana 20.10.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 25.10.2018.godine od 15.00 – 20.00 časova

dana 29.10.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 02.11.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 03.11.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 23.11.2018.godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 24.11.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 09.11.2018. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 10.11.2018. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 07.12.2018. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 07.12.2018. godine od 10.00 – 16.00 časova

dana 08.12.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

3

 

 

INSTITUCIJE I PRAVO EU

(3+1)

 

 

dana 11.10.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 01.11.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 14.11.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 01.12.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 12.12.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 21.12.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 18.01.2019.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 24.01.2019.godine od 09.00 – 15.00 časova

4

 

POSLOVNO PRAVO

(Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

(4+1)

 

 

 

 

dana 09.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 10.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 18.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 19.10.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 06.11.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 07.11.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 28.11.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 29.11.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 18.12.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 19.12.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 19.12.2018.godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 25.12.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 26.12.2018.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 16.01.2019.godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 17.01.2019.godine od 09.00 – 13.00 časova

5

 

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

(3+2)

 

 

dana 27.10.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 16.11.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 17.11.2018.godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 13.12.2018. godine od 14.00 – 19.00 časova

dana 18.01.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 19.01.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

6

 

 

 

MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO

(2+0)

 

 

 

dana 08.11.2018. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 20.11.2018. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 27.11.2018. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 05.12.2018. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 06.12.2018. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 11.12.2018. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 20.12.2018. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 27.12.2018. godine od 15.00 – 19.00 časova

Pale, oktobar 2018. godine

                                                                                                                                                              v. d. DEKAN-a
                   Doc. dr Radislav Lale

Štampa El. pošta