to top

Osnovni studij

Pale

Nastava

Raspored PREDAVANJA za studente osnovnih studija akademske 2022/2023. godine – MAJ-JUNI

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

 

PALE

RASPORED

nastave – predavanja za studente l godine osnovnih studija školske 2022/23. godine

MAJ – JUN

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.       

 

TEORIJA PRAVA

 (3+2)

dana 11. 5. 2023. godine od 15.30 – 19.30 časova

dana 12. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 13. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 19. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 1. 6. 2023. godine od 14.30 – 18.30 časova

dana 1. 6. 2023. godine od 9.30 – 13.30 časova

dana 2. 6. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

2.       

 

OPŠTA PRAVNA ISTORIJA

(3+2)

dana 10. 5. 2023. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 22. 5. 2023. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 29. 5. 2023. godine od 11.00 – 15.00 časova

3.       

 

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

(3+2)

dana 31. 5. 2023. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 6 . 6. 2023. godine od 09.00 – 15.00 časova

4.       

 

 

OSNOVI EKONOMIJE

(3+1)

 

 

dana 16. 5. 2023. godine od 11.00 – 14.30 časova

dana 23. 5. 2023. godine od 12.00 – 15.30 časova

dana 26. 5. 2023. godine od 12.00 – 15.30 časova

dana 8. 6. 2023. godine od 12.00 – 15.30 časova

dana 9. 6. 2023. godine od 12.00 – 15.30 časova

dana 10. 6. 2023. godine od 12.00 – 15.30 časova

5.       

 

 

ENGLESKI JEZIK

(3+1)

dana 3. 5. 2023. godine od 12.30 – 16.00 časova

dana 4. 5. 2023. godine od 12.30 – 16.00 časova

dana 18. 5. 2023. godine od 12.30 – 16.00 časova

dana 25. 5. 2023. godine od 12.30 – 16.00 časova

dana 30. 5. 2023. godine od 12.30 – 16.00 časova

dana 5. 6. 2023. godine od 12.30 – 16.00 časova

Pale, april 2023. godine

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof da Goran Marković

 

RASPORED

nastave – predavanja za studente II godine osnovnih studija školske 2022/23. godine

MAJ – JUN

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.       

 

 

USTAVNO PRAVO II

(3+2)

 

dana 4. 5. 2023. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 11. 5. 2023. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 18. 5. 2023. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 19. 5. 2023. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 19. 5. 2023. godine od 9.00 – 11.30 časova

dana 26. 5. 2023. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 31. 5. 2023. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 1. 6. 2023. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 1. 6. 2023. godine od 9.00 – 12.00 časova

2.       

 

 

KRIVIČNO PRAVO  II

(3+2)

dana 3. 5. 2023. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 12. 5. 2023. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 18. 5. 2023. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 25. 5. 2023. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 26. 5. 2023. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 30. 5. 2023. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 6. 6. 2023. godine od 09.00 – 12.00 časova

3.       

 

 

EKONOMSKA POLITIKA I EVROPSKE INTEGRACIJE

(3+1)

 

dana 5. 5. 2023. godine od 10.00 – 13.30 časova

dana 8. 5. 2023. godine od 10.00 – 13.30 časova

dana 16. 5. 2023. godine od 15.00 – 18.30 časova

dana 20. 5. 2023. godine od 10.00 – 13.30 časova

dana 2. 6. 2023. godine od 10.00 – 13.30 časova

dana 9. 6. 2023. godine od 10.00 – 13.30 časova

4.       

 

 

NASLJEDNO PRAVO

(4+2)

 

dana 10. 5. 2023. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 15. 5. 2023. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 22. 5. 2023. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 29. 5. 2023. godine od 11.00 – 16.00 časova

dana 30. 5. 2023. godine od 12.30 – 15.30 časova

dana 5. 6. 2023. godine od 11.00 – 15.00 časova

Pale, april 2023. godine

Prodekan za nastavu   

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof da Goran Marković

RASPORED

nastave – predavanja za studente III godine osnovnih studija školske 2022/23. godine

MAJ – JUN

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.       

 

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POSEBNI DIO

(3+2)

dana 3. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 12. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 18. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 29. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 5. 6. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

2.       

 

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

(3+1)

dana 10. 5. 2023. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 24. 5. 2023. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 6. 6. 2023. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 9. 6. 2023. godine od 09.00 – 15.00 časova

3.       

 

OBLIGACIONO PRAVO – POSEBNI DIO

(3+2)

dana 31. 5. 2023. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 1. 6. 2023. godine od 09.00 – 15.00 časova

4.       

 

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

(4+2)

 

dana 4. 5. 2023. godine od 09.00 – 14.00 časova

dana 11. 5. 2023. godine od 09.00 – 14.00 časova

dana 16. 5. 2023. godine od 09.00 – 14.00 časova

dana 23. 5. 2023. godine od 09.00 – 14.00 časova

dana 7. 6. 2023. godine od 09.00 – 14.00 časova

5.       

 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

(3+2)

 

dana 15. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 19. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 22. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 26. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

Pale, april 2023. godine

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof da Goran Marković

RASPORED

nastave – predavanja za studente IV godine osnovnih studija školske 2022/23. godine

MAJ – JUN

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.       

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO II

(3+2)

dana 10. 5. 2023. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 13. 5. 2023. godine od 08.30 – 12.30 časova

dana 31. 5. 2023. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 23. 5. 2023. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 26. 5. 2023. godine od 08.30 – 12.30 časova

dana 5. 6. 2023. godine od 08.30 – 12.30 časova

2.       

 

UPRAVNO PRAVO – PROCESNI DIO

(3+2)

 

dana 4. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 16. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 25. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 29. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 30. 5. 2023. godine od 9.00 – 13.00 časova

dana 2. 6. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

3.       

 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

(3+2)

 

dana 3. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 8. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 15. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 19. 5. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 1. 6. 2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 1. 6. 2023. godine od 9.00 – 12.00 časova

4.       

 

PREKRŠAJNO PRAVO

(2+1)

dana 11. 5. 2023. godine od 16.00 – 19.00 časova

dana 12. 5. 2023. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 24. 5. 2023. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 7. 6. 2023. godine od 09.00 – 12.00 časova

5.       

 

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

(3+2)

 

dana 5. 5. 2023. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 18. 5. 2023. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 22. 5. 2023. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 6. 6. 2023. godine od 11.00 – 15.00 časova

Pale, april 2023. godine

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof da Goran Marković

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892