to top

Osnovni studij

Pale

Nastava

Raspored ONLINE nastave - predavanja za studente osnovnih studija - mart

R A S P O R E D

PALE

ONLINE  nastave – PREDAVANJA za studente l godine l ciklusa studija školske 2020/21 godine

MART

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

 

TEORIJA PRAVA

 (3+2)

dana 1. 3. 2021. godine od 14.00 – 18.00 časova

dana 2. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 9. 3. 2021. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 12. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 17. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 24. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 1. 4. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

2.     

 

 

OPŠTA PRAVNA ISTORIJA

(3+2)

dana 5. 3. 2021. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 8. 3. 2021. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 15. 3. 2021. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 23. 3. 2021. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 29. 3. 2021. godine od 09.00 – 12.00 časova

3.     

 

 

 

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

(3+2)

dana 3. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 4. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 10. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 18. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 22. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 30. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 31. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

4.     

 

OSNOVI EKONOMIJE

(3+1)

dana 12. 3. 2021. godine od 13.30 – 16.00 časova

dana 13. 3. 2021. godine od 12.00 – 14.30 časova

dana 26. 3. 2021. godine od 12.00 – 14.30 časova

dana 27. 3. 2021. godine od 12.00 – 14.30 časova

5.     

 

ENGLESKI JEZIK

(3+1)

dana 4. 3. 2021. godine od 13.30 – 15.00 časova

dana 8. 3. 2021. godine od 12.30 – 14.00 časova

dana 11. 3. 2021. godine od 10.00 – 11.30 časova

dana 16. 3. 2021. godine od 10.00 – 11.30 časova

dana 19. 3. 2021. godine od 10.00 – 11.30 časova

dana 25. 3. 2021. godine od 10.00 – 11.30 časova

dana 26. 3. 2021. godine od 10.00 – 11.30 časova

dana 30. 3. 2021. godine od 13.30 – 15.00 časova

dana 31. 3. 2021. godine od 13.30 – 15.00 časova

Pale, februar 2021. godine                                                                                                  

D E K A N

Prof. Dr Goran Marković

R A S P O R E D

ONLINE  nastave – PREDAVANјA za studente II godine l ciklusa studija školske 2020/21 godine

MART

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

USTAVNO PRAVO II

(3+2)

 

dana 8. 3. 2021. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 15. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 22. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 29. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

2.     

KRIVIČNO PRAVO  II

(3+2)

dana 12. 3. 2021. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 27. 3. 2021. godine od 09.00 – 15.00 časova

 

3.     

EKONOMSKA POLITIKA I EVROPSKE INTEGRACIJE

(3+1)

dana 10. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.30 časova

dana 24. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.30 časova

 

4.     

 

NASLJEDNO PRAVO

(4+2)

 

 

dana 9. 3. 2021. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 16. 3. 2021. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 23. 3. 2021. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 30. 3. 2021. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 2. 4. 2021. godine od 11.00 – 15.00 časova

Pale, mart 2021. godine                                                                                                                              

D E K A N

Prof. Dr Goran Marković

 

 

 R A S P O R E D 

 ONLINE  nastave – PREDAVANJA za studente III godine l ciklusa studija školske 2020/21 godine

MART

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POSEBNI DIO

(3+2)

dana 10. 3. 2021. godine od 12.00 – 14.15 časova

dana 19. 3. 2021. godine od 12.00 – 14.15 časova

dana 19. 3. 2021. godine od 09.00 – 11.15 časova

dana 23. 3. 2021. godine od 12.00 – 14.15 časova

dana 29. 3. 2021. godine od 12.00 – 14.15 časova

2.     

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

(3+1)

 

dana 12. 3. 2021. godine od 09.00 – 14.00 časova

dana 24. 3. 2021. godine od 09.00 – 14.00 časova

 

3.     

 

 

OBLIGACIONO PRAVO – POSEBNI DIO

(3+2)

 

dana 8. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 9. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 11. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 16. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 17. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 25. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 26. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

4.     

 

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

(4+2)

dana 15. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 22. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 1. 4. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 2. 4. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

5.     

 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

(3+2)

dana 18. 3. 2021. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 30. 3. 2021. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 31. 3. 2021. godine od 09.00 – 15.00 časova

Pale, mart 2021. godine                                                                                                                             

  D E K A N

Prof. Dr Goran Marković

 

 R A S P O R E D 

 

ONLINE  nastave – PREDAVANJA za studente IV godine l ciklusa studija školske 2020/21 godine

MART

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO II

(3+2)

dana 16. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 17. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 18. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 30. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 31. 3. 2021. godine od 09.00 – 13.00 časova

2.     

 

UPRAVNO PRAVO – PROCESNI DIO

(3+2)

dana 11. 3. 2021. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 23. 3. 2021. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 26. 3. 2021. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 31. 3. 2021. godine od 13.30 – 16.30 časova

dana 1. 4. 2021. godine od 14.30 – 17.30 časova

3.     

 

 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

(3+2)

 

dana 8. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 15. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 22. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 29. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 2. 4. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

4.     

PREKRŠAJNO PRAVO

(2+1)

dana 10. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 24. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 1. 4. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

5.     

 

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

(3+2)

 

dana 9. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 12. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 19. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 24.3.2021. godine od 14.30 – 18.30 časova

dana 25. 3. 2021. godine od 10.00 – 14.00 časova

Pale, mart 2021. godine                                                                                                                              

D E K A N

Prof. Dr Goran Marković

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);