to top

Osnovni studij

Pale

Nastava

Raspored nastave - predavanja za studente prvog ciklusa studija - novembar 2019/2020. godine

R A S P O R E D

nastave – predavanja za  studente l godine osnovnih studija školske 2019/20. godine

PALE

NOVEMBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.

 

TEORIJA DRŽAVE

 (3+2)

dana 12.11.2019. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 14.11.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 26.11.2019. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 28.11.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

2.

 

NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA

(3+2)

dana 4.11.2019. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 7.11.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 11.11.2019. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 18.11.2019. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 25.11.2019. godine od 11.00 – 14.00 časova

3.

 

RIMSKO PRAVO

(4+2)

dana 6.11.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 22.11.2019. godine od 13.00 – 19.00 časova

dana 23.11.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

4.

 

SOCIOLOGIJA

(3+1)

dana 4.11.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

dana 11.11.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

dana 13.11.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

dana 18.11.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

dana 25.11.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

dana 27.11.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

 

Pale, oktobar 2019. godine

 

PRODEKAN ZA NASTAVU

DEKAN

Doc. dr Radislav Lale

Prof. dr Goran Marković

 

  

 

R A S P O R E D

nastave – predavanja za  studente II godine osnovnih studija školske 2019/20. godine

PALE

NOVEMBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.

 

USTAVNO PRAVO l

(3+2)

 

dana 1.11.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 7.11.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 14.11.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 22.11.2019. godine od 11.00 – 13.00 časova

dana 28.11.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 28.11.2019. godine od 15.00 – 18.00 časova

dana 29.11.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

2.

 

KRIVIČNO PRAVO  l

(3+2)

 

dana 11.11.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 25.11.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

3.

 

STVARNO PRAVO

(3+2)

 

 

dana 13.11.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 14.11.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 15.11.2019. godine od 08.30 – 12.30 časova

dana 18.11.2019. godine od 14.15 – 18.00 časova

dana 19.11.2019. godine od 13.00 – 15.00 časova

4.

 

PORODIČNO PRAVO

(3+2)

 

dana 7.11.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 8.11.2019. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 12.11.2019. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 22.11.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 26.11.2019. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 5.12.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

5.

 

ENGLESKI JEZIK II

(3+1)

 

dana 5.11.2019. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 19.11.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 20.11.2019. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 27.11.2019. godine od 10.00 – 14.00 časova

 

Pale, oktobar 2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU

DEKAN

Doc. dr Radislav Lale

Prof. dr Goran Marković

 

 

R A S P O R E D

nastave – predavanja za  studente III godine osnovnih studija školske 2019/20. godine

PALE

NOVEMBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.

 

OBLIGACIONO PRAVO – OPŠTI DIO

(3+2)

 

dana 11.11.2019. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 12.11.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 29.11.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 30.11.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

2.

 

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – OPŠTI DIO

(3+2)

 

 

dana 1.11.2019. godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 5.11.2019. godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 8.11.2019. godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 15.11.2019. godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 22.11.2019. godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 25.11.2019. godine od 12.00 – 16.00 časova

3.

 

FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO

(3+2)

 

dana 18.11.2019. godine od 13.00 – 19.00 časova

dana 19.11.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

 

4.

 

KRIMINALISTIKA

(3+1)

 

dana 6.11.2019. godine od 14.00 – 18.00 časova

dana 7.11.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

 

5.

 

PRAVNO NORMIRANJE

(izborni predmet)

(2+1)

dana 13.11.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 14.11.2019. godine od 14.00 – 16.00 časova

dana 27.11.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 28.11.2019. godine od 14.00 – 16.00 časova

 

Pale,  oktobar 2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU

DEKAN

Doc. dr Radislav Lale

Prof. dr Goran Marković

 

 

 

 

R A S P O R E D

nastave – predavanja za  studente IV godine osnovnih studija školske 2019/20. godine

PALE

NOVEMBAR

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO l

(3+2)

 

dana 15.11.2019. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 19.11.2019. godine od 08.30 – 12.30 časova

 

2.

 

 

UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNI DIO

(3+1)

 

 

dana 7.11.2019. godine od 16.00 – 19.00 časova

dana 8.11.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 9.11.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 28.11.2019. godine od 16.00 – 19.00 časova

dana 29.11.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 30.11.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

3.

 

INSTITUCIJE I PRAVO EU

(3+1)

 

 

dana 13.11.2019. godine od 13.00 – 18.00 časova

dana 14.11.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

 

4.

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

(3+2)

 

dana 11.11.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 12.11.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 22.11.2019. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 23.11.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

5.

 

POSLOVNO PRAVO

(Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

(4+1)

 

dana 5.11.2019. godine od 09.00 – 13.45 časova

dana 6.11.2019. godine od 09.00 – 13.45 časova

dana 20.11.2019. godine od 09.00 – 13.45 časova

 

6.

STEČAJNO PRAVO 

(izborni predmet)

(2+0)

 

dana 15.11.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 26.11.2019. godine od 09.00 – 13.45 časova

dana 27.11.2019. godine od 09.00 – 13.45 časova

 

Pale,  oktobar 2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU

DEKAN

Doc. dr Radislav Lale

Prof. dr Goran Marković

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);