to top

Osnovni studij

Pale

Nastava

Raspored vježbi za maj i jun 2018/19. godine

R A S P O R E D

PALE

VJEŽBI za studente l godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

MAJ – JUN

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM l VRIJEME

1.     

 

 

 

TEORIJA PRAVA

 (3+2)

 

 

 

l GRUPA

dana 10.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 16.5.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 22.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 23.5.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 31.5.2019. godine od 12.30 – 14.30 časova

dana 05.6.2019. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 06.6.2019. godine od 14.00 – 16.00 časova

dana 08.6.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

II GRUPA

 

dana 06.5.2019. godine od 14.00 – 16.00 časova

dana 10.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 16.5.2019. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 16.5.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 22.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 30.5.2019. godine od 14.00 – 16.00 časova

dana 05.6.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 08.6.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

2.     

 

 

 

OPŠTA PRAVNA ISTORIJA

(3+2)

 

 

 

l GRUPA

dana 14.5.2019. godine od 14.00 – 16.00 časova

dana 15.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 16.5.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 22.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 28.5.2019. godine od 14.00 – 16.00 časova

dana 29.5.2019. godine od 14.00 – 16.00 časova

dana 13.6.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

II GRUPA

dana 14.5.2019. godine od 08.00 – 10.00 časova

dana 15.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 16.5.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 23.5.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 27.5.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 05.6.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 11.6.2019. godine od 12.30 – 14.30 časova

dana 13.6.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

3.     

 

 

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

(3+2)

 

 

 

l GRUPA

dana 06.5.2019. godine od 14.00 – 16.00 časova

dana 07.5.2019. godine od 08.00 – 10.00 časova

dana 20.5.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 21.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 07.6.2019. godine od 09.00 – 11.00 časova

II GRUPA

dana 07.5.2019. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 20.5.2019. godine od 08.00 – 10.00 časova

dana 21.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 06.6.2019. godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 07.6.2019. godine od 11.00 – 15.00 časova

4.     

 

 

OSNOVI EKONOMIJE

(3+1)

 

 

l GRUPA

dana 21.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 30.5.2019. godine od 14.00 – 16.00 časova

II GRUPA

dana 22.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 21.5.2019. godine od 15.00 – 18.00 časova

dana 31.5.2019. godine od 12.30 – 14.30 časova

 R A S P O R E D

VJEŽBI za  studente II godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

MAJ - JUN

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM l VRIJEME

1.     

 

KRIVIČNO PRAVO  II

(3+2)

 

l GRUPA

dana 06.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 10.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 24.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 06.6.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

II GRUPA

dana 06.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 10.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 24.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 06.6.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

2.     

 

 

EKONOMSKA POLITIKA I EVROPSKE INTEGRACIJE

(3+1)

 

 

l GRUPA

dana 21.5.2019. godine od 10.00 – 12.00 časova

dana 30.5.2019. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 04.6.2019. godine od 10.00 – 12.00 časova

II GRUPA

dana 22.5.2019. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 31.5.2019. godine od 10.00 – 12.00 časova

dana 05.6.2019. godine od 13.00 – 15.00 časova

 R A S P O R E D

VJEŽBI za  studente III godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

MAJ – JUN

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM l VRIJEME

1.     

 

 

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

(4+2)

 

 

l GRUPA

dana 11.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 21.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 31.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

II GRUPA

dana 11.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 21.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 31.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

2.     

 

 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

(3+2)

 

 

l GRUPA

dana 13.5.2019. godine od 10.00 – 11.30 časova

dana 17.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 18.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 20.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 31.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 04.6.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 05.6.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

II GRUPA

dana 17.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 18.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 20.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 24.5.2019. godine od  10.00 – 11.30 časova

dana 31.5.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 04.6.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 05.6.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

R A S P O R E D

VJEŽBI za  studente IV godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

MAJ – JUN

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM l VRIJEME

1.       

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO II

(3+2)

 

 

 

 

l GRUPA

dana 07.5.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 08.5.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 10.5.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 14.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 27.5.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

II GRUPA

dana 07.5.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 08.5.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 10.5.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 14.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 27.5.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

2.       

 

 

 

UPRAVNO PRAVO – PROCESNI DIO

(3+2)

 

 

l GRUPA

dana 06.5.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 14.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 18.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 25.5.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 01.6.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 05.6.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

II GRUPA

dana 14.5.2019. godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 15.5.2019. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 18.5.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 24.5.2019. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 25.5.2019. godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 01.6.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

Pale, april 2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU                                                                                                                      

Doc. dr Radislav Lale

D E K A N

                                                                                                 Prof. dr Goran Marković

                                                                                               

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892