to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Osnovi ekonomije

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA

OSNOVI EKONOMIJE

2018/19. A.G.

BR
PITANJE
 1 Ekonomija kao nauka
 2 Ekonomski izbor i njegove determinante
 3 Potrebe
 4 Robe,usluge i upotrebno dobro
 5 Ekonomska organizacija društva i njeni problemi
 6 Privreda,privređivanje i proizvodnja
 7 Društveni sistem proizvodnje
 8 Reprodukcioni sistem i proizvodni inputi
 9 Podjela rada
 10 Racionalnost i efikasnost
11 Privredna struktura
12 Međuzavisnost subjekata i privredni obrt
13 Ekonomski principi(zakonitosti)
14 Tržišna ekonomija(pojam i obilјežja)
15 Privredni poredak(instituti,principi)
 16 Privredno-sistemski mehanizam i njegovi zadaci
 17 Opšte naznake o tržištu
 18 Tržišni cjenovni mehanizam
 19 Razvoj,istorijat i uslovi optimalnog funkcionisanja tržišta
 20 Tržišna struktura i infrastruktura
 21 Privatna, javna dobra i zajednički resursi
 22 Prirodni monopoli i njihova regulacija
 23 Pojam i funkcije novca
 24 Količina novca u opticaju
 25 Novčani agregati,likvidnost i prinosnost novca
 26 Svojina i prava svojine
 27 Oblici svojine
 28 Država u ekonomiji
 29 Preduzeće:pojam,vrste i socijalna odgovornost
 30 Raspoloživi dohodak,lična štednja i potrošnja
 31 Potrošač i potrošačko ponašanje(Gosenovi zakoni)
 32 Funkcija i zakon tražnje
 33 Uticaj cijena drugih roba na tražnju osnovne robe
 34 Tražnja robe kao funkcija potrošačkog budžeta
 35 Fluktuiranje krive tražnje
 36 Funkcija i zakon ponude
 37 Zavisnost ponude robe odcijena drugih roba
 38 Zavisnost ponude robe od troškova,tehnologije i drugih faktora
 39 Tržišna konjunktura i tržišna ravnoteža
 40 Proizvođački i potrošački višak
 41 Elastičnost tražnje
 42 Cjenovna elastičnost tražnje
 43 Unakrsna elastičnost tražnje
 44 Dohodna i reklamna elastičnost tražnje
 45 Elastičnost ponude
 46 Faktori proizvodnje(pojam, usavršavanje, faktorski dohoci)
 47 Rad kao faktor proizvodnje
 48 Tržište rada i cijena rada
 49 Nezaposlenost
 50 Prirodni resursi i renta
 51 Kapital kao faktor proizvodnje
 52 Štednja,investicije i kamatna stopa
 53 Preduzetništvo
 54 Proizvodna funkcija,autput i ekonomija obima
 55 Pojam i vrste troškava proizvodnje
 56 Prosječni i granični troškovi
 57 Ukupan prihod i profit
 58 Funkcije profita i strategije za njegovo povećanje
 59 Prag rentabilnosti,maksimiranje profita i ulaz-izlaz iz grane
 60 Pojam,značaj i funkcija trgovine
 61 Trgovački troškovi i profit
 62 Menament i marketing firme
 63 Pokazatelјi dohodnosti i rentabilnosti firme
 64 Tržišne strukture ili modeli tržišta (opšti dio)
 65 Perfektna konkurencija
 66 Monopolistička konkurencija
 67 Oligopol
 68 Čisti monopol
 69 Stepen monopolizacije – tržišnakoncentracija
 70 Kartel i sindikat
 71 Koncerni trust
 72 Indeksi i optimalni nivo koncentracije
 73 Konkurencijske sile,prednost i izvori konkurentnih prednosti
 74 Generičke strategije po Asnofu i Porteru
 75 Eksternalije i upravlјanje eksternalijama
 76 Asimetrične informacije i njihovo eliminisanje
 77 Ekonomija rizika i neodređenosti
 78 Osiguranje od rizika
 79 Arbitraža i špekulacija
 80 Forvard,fjučers i opcija
 81 Kružni tok proizvoda i dohodaka
 82 Ravnoteža u makroekonomskom sistemu
 83 Makroekonomski pokazatelјi proizvodnje/BDP
 84 Makroekonomski pokazatelјi zaposlenosti i nezaposlenosti
 85 Makroekonomski pokazatelјi cijena
 86 Makroekonomski pokazatelјi otvorenosti ekonomije
 87 Statistika nacionalnih računa
 88 Agregatna tražnja
 89 Agegatna ponuda
 90 Ravnoteža na robnom tržištu/AS-AD model/
 91 Privredni rast
 92 Privredni razvoj
 93 Privredni ciklusi
 94 Region i lokal
 95 Lokalna samouprava i njen ekonomski status
 96 Inflacija
 97 Novčano tržišteponuda i tražnja novca
 98 Krediti:principi,vrste i značaj
 99 Centralna banka i poslovno bankarstvo
 100 Svjetska banka,MMF i Banka za međunarodna poravnanja
 101 Monetarna politika:cilјevi,sredstva,vrste i potpolitike
 102 Devizni kurs
 103 Ravnoteža na novčanom tržištu /IS-LM model/
 104 Fiskalna politika:vrste,cilјevi,i osnovni problemi
 105 Uloga,principi i ravnoteža budžeta
106 Porezi i poreski sistem
 107 Antimonopolska politika
 108 Politika cijena
 109 Dohoci i politika dohodaka
 110 Raspodjela dohodaka i socijalna pravda
 111 Socijalna politika
 112 Socijalna ekonomija
 113 Dugoročna ekonomska politika
 114 Stabilizacionaantiinflaciona politika
 115 Stabilizaciona regionalna politika
 116 Konjunkturna politika
 117 Vanjsko-ekonomske veze
 118 Tendencije u svjetskoj privredi
 119 Međunarodne ekonomske integracije
 120 Platni bilans(PB)
 121 Vanjskoekonomska politika
 122 Devalvacija i revalvacijavalute i PB
 123 Ravnoteža na međunarodnomtržištu/MF model/
 124 Bez6jednost ekonomskog sistema i razvoja
 125 Pojam,zakonomjernosti i domen naše tranzicije

PREDMETNI NASTAVNIK

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892