to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Pravo privrednih društava

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 

-I-

1.      Pojam privrednog društva

2.      Odnos prava privrednih društava i drugih grana prava

3.      Izvori prava privrednih društava

4.      Pravni subjektivitet privrednog društva

5.      Cilj privrednog društva

6.      Sistemi osnivanja privrednog društva

7.      Osnivački akt privrednog društva

8.      Preddruštvo

9.      Ulog i udeo

10.  Imovina privrednog društva, osnovni i varijabilni kapital

11.  Odgovornost za obaveze društva

12.  Probijanje pravne ličnosti

13.  Poslovno ime

14.  Zaštita poslovnog imena

15.  Delatnost i sedište privrednog društva

16.  Poslovna jedinica

17.  Zastupnici privrednog društva (zakonski, statutarni i zastupnici određeni aktom nadležnog organa)

18.  Punomoćnici

19.  Prokura

20.  Registar poslovnih subjekata

21.  Preduzetnik – pojam, privredni značaj, registracija

22.  Preduzetnički ortakluk

23.  Poslovanje preduzetnika, odgovornost za obaveze, prestanak rada

24.  Ortačko društvo – pojam, osnivanje, odlučivanje i vođenje poslova

25.  Ortačko društvo – obaveze i prava članova, odgovornost za obaveze

26.  Ortačko društvo – prenos udela i prestanak društva

27.  Komanditno društvo – pojam, osnivanje, vođenje poslova i zastupanje

28.  Komanditno društvo – obaveze i prava članova, odgovornost za obaveze

29.  Komanditno društvo – prenos udela, promene u članstvu i prestanak društva

 

-II-

 

30.  Društvo sa ograničenom odgovornošću – pojam, privredni značaj, osnivanje

31.  Društvo sa ograničenom odgovornošću – obaveze i prava članova

32.  Udeo u društvu sa ograničenom odgovonošću

33.  Promena članova u društvu sa ograničenom odgovornošću

34.  Skupština društva sa ograničenom odgovornošću

35.  Poslovodni organi u d.o.o. (direktor ili upravni odbor)

36.  Revizija u d.o.o.

37.  Akcionarsko društvo – pojam, privredni značaj, vrste

38.  Akcionarsko društvo – osnivači, osnovni kapital i ulozi

39.  Osnivanje zatvorenog i otvorenog akcionarskog društva, odgovornost za obaveze prilikom osnivanja

40.  Akcije

41.  Obveznice i varanti

42.  Skupština akcionara – vrste, nadležnosti

43.  Skupština akcionara – sazivanje, način rada i donošenje odluka

44.  Upravni odbor akcionarskog društva

45.  Izvršni odbor akcionarskog društva

46.  Generalni direktor i zastupanje akcionarskog društva

47.  Nadzorna funkcija u akcionarskom društvu

48.  Lična prava akcionara

49.  Imovinska prava

50.  Obaveze akcionara

51.  Održavanje osnovnog kapitala

52.  Povećanje osnovnog kapitala

53.  Smanjenje osnovnog kapitala

54.  Ništavost i pobijanje odluka skupštine

55.  Prava članova uprave

56.  Obaveze članova uprave

57.  Odgovornost članova uprave

58.  Zaštita prava manjinskih članova i akcionara

59.  Jednočlano društvo kapitala

60.  Javno preduzeće

61.  Banke

62.  Mikrokreditne organizacije

63.  Berze hartija od vrednosti

64.  Berzanski posrednici

65.  Investicioni fondovi i društva za upravljanje investicionim fondovima

66.  Privatizacioni investicioni fond i društvo za upravljanje privatizacionim investicionim fondom

67.  Banka depozitar investicionog fonda i privatzizacionog fonda

68.  Osiguravajuća društva

69.  Posrednici u osiguranju

 

 

-III-

 

70.  Spajanje (fuzija)

71.  Podela i odvajanje

72.  Promena pravne forme

73.  Matično i zavisno društvo, holding, zajednička kontrola

74.  Preuzimanje akcionarskih društva

75.  Prinudna prodaja i otkupa akcija

76.  Ugovor o vođenju poslova društva

77.  Ugovorno povezivanje

78.  Dobrovoljna i prinudna likvidacija

79.  Načela stečajnog postupka

80.  Stečajni dužnik i stečajni razlog

81.  Stečajni poverioci

82.  Stečajni sudija

83.  Privremeni stečajni upravnik i stečajni upravnik

84.  Skupština i odbor poverilaca

85.  Prethodni stečajni postupak

86.  Rešenje o otvaranju stečajnog postupka

87.  Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka

88.  Prijava potraživanja u stečaju, obezbeđenje stečajne mase i pregled imovine

89.  Ročište za ispitivanje i izveštajno ročište

90.  Unovčavanje i raspodela stečajne mase

91.  Klase poverilaca i isplatni redovi

92.  Pojam, pravna priroda i izrada stečajnog plana

93.  Grupe poverilaca u postupku reorganizacije

94.  Ispitivanje i usvajanje stečajnog plana

95.  Pravno dejstvo potvrđenog stečajnog plana i nadzor nad izvršenjem

96.  Obustava i zaključenje stečajnog postupka i naknadna deoba

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);