to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Upravno pravo - materijalni dio ( za studente koji su položili kolokvijume)

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ УПРАВНОГ ПРАВА-МАТЕРИЈАЛНИ ДИО

Проф. др Предраг Димитријевић,

Управно право материјални део, Бања Лука, 2014.

(за студенте који су положили колоквијуме)

 1. Предмет управног права
 2. Извори управног права (појам и обиљежја)
 3. Врсте извора права
 4. Управно-правна норма као основнa институција управног права (нормативни елемент)
 5. Управно-правни однос као основна институција управног права
 6. Управни модели
 7. Појам управе, различита значења и приступи
 8. Теоријски појам управе (функционални и организациони)
 9. Позитивно правни појам управе (функционални и организациони)
 10. Појам и значај организације управе
 11. Принципи организације управе
 12. Појам и обиљежја органа управе
 13. Врсте и облици органа управе
 14. Правни положај државне управе
 15. Однос органа државне управе према другим државним органима
 16. Односи према локалној административној служби и јавној служби
 17. Органи управе (министарства и републичке управе)
 18. Управне организације
 19. Унутрашња организација државне управе у РС
 20. Локална самоуправа (појам, обиљежја и послови)
 21. Јавне службе
 22. Кадрови у управи – појам и врсте
 23. Послови органа државне управе
 24. Акти управе (појам и класификација)
 25. Општи акти управе (управни прописи)
 26. Позитивно правни појам управног акта
 27. Обиљежја управног акта
 28. Позитивни и негативни управни акти
 29. Конститутивни и декларативни управни акт
 30. Правно везани и слободни (дискрециони) управни акти
 31. Индивидуални, заједнички и генерални управни акти
 32. Једноставни и збирни (сложени) управни акти
 33. Почетак и престанак правног дејства управног акта
 34. Коначност и извршност управног акта
 35. Правноснажност (непроменљивост) управног акта
 36. Неисправни и противправни (незаконити и нецелисходни) управни акти
 37. Уклањање погрешних управних аката
 38. Материјални акти управе (управне радње)
 39. Управни уговори (појам и обележја)
 40. Управни уговор (врсте)

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);