to top

Osnovni studij

Pale

Ispiti

Raspored ispita u junsko-julskom, septembarskom i oktobarskom roku za studente osnovnih studija u akademskoj 2022/23. godini

PALE

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE l GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.       

 

 

 

 

TEORIJA DRŽAVE

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 30. 6. 2023. godine u 10.00 časova

dana 1. 7. 2023. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 11. 7. 2023. godine u 10.00 časova

dana 13. 7. 2023. godine u 15.30 časova

dana 15. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 14. 9. 2023. godine u 10.00 časova

dana 15. 9. 2023. godine u 14.00 časova

dana 18. 9. 2023. godine u 14.00 časova

II TERMIN

dana 28. 9. 2023. godine u 10.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana 13. 10. 2023. godine u 14.00 časova

2.       

 

 

 

 

TEORIJA PRAVA

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 30. 6. 2023. godine u 10.00 časova

dana 1. 7. 2023. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 11. 7. 2023. godine u 10.00 časova

dana 13. 7. 2023. godine u 15.30 časova

dana 15. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 14. 9. 2023. godine u 10.00 časova

dana 15. 9. 2023. godine u 14.00 časova

dana 18. 9. 2023. godine u 14.00 časova

II TERMIN

dana 28. 9. 2023. godine u 10.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana 13. 10. 2023. godine u 14.00 časova

3.       

 

 

 

 

 

NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 22. 6. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 5. 7. 2023. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 8. 9. 2023. godine u 11.00 časova

dana 8. 9. 2023. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 20. 9. 2023. godine u 11.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

4.       

 

 

 

 

OPŠTA PRAVNA ISTORIJA

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 22. 6. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 5. 7. 2023. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 8. 9. 2023. godine u 11.00 časova

dana 8. 9. 2023. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana  20. 9. 2023. godine u 11.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

5.       

 

 

 

RIMSKO PRAVO

 

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 16. 6. 2023. godine u 09.30 časova

II TERMIN

dana 29. 6. 2023. godine u 09.30 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 30. 8. 2023. godine u 09.30 časova

dana 2. 9. 2023. godine u 09.30 časova

II TERMIN

dana 13. 9. 2023. godine u 09.30 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

6.       

 

 

 

 

SOCIOLOGIJA

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 23. 6. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 8. 7. 2023. godine u 09.00 časova

dana 10. 7. 2023. godine u 10.00 časova

dana 10. 7. 2023. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 4. 9. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 29. 9. 2023. godine u 15.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

7.       

 

 

 

 

OSNOVI EKONOMIJE

 

 

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 12. 6. 2023. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 4. 7. 2023. godine u 12.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

I TERMIN

dana 7. 9. 2023. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 27. 9. 2023. godine u 12.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

8.       

 

 

 

 

 

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 14. 6. 2023. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 7. 7. 2023. godine u 09.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 6. 9. 2023. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 26. 9. 2023. godine u 09.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

9.       

 

 

 

ENGLESKI JEZIK

 

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 13. 6. 2023. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 6. 7. 2023. godine u 13.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 5. 9. 2023. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 19. 9. 2023. godine u 13.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

 

Pale, april 2023. godine

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

 

 

 

 

PALE

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE II GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.       

 

 

 

 

USTAVNO PRAVO l

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 28. 6. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 13. 7. 2023. godine u 10.00 časova

dana 13. 7. 2023. godine u 14.30 časova

 

SEPTEMBARSKI

I TERMIN

dana 7. 9. 2023. godine u 10.00 časova

dana 7. 9. 2023. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 27. 9. 2023. godine u 10.00 časova

dana 29. 9. 2023. godine u 14.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

2.       

 

 

 

 

USTAVNO PRAVO II

 

JUNSKO-JULSKI

I TERMIN

dana 28. 6. 2023. godine u 11.00 часова

II TERMIN

dana 13. 7. 2023. godine u 11.00 časova

dana 13. 7. 2023. godine u 14.30 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 7. 9. 2023. godine u 11.00 časova

dana 7. 9. 2023. godine u 14.00 časova

II TERMIN

dana 27. 9. 2023. godine u 11.00 časova

dana 29. 9. 2023. godine u 14.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

3.       

 

 

 

 

KRIVIČNO PRAVO l

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 23. 6. 2023. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 3. 7. 2023. godine u 09.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 29. 8. 2023. godine u 09.00 časova

dana 1. 9. 2023. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 11. 9. 2023. godine u 09.00 časova

dana 15. 9. 2023. godine u 09.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana____________ godine u ________

4.       

 

 

 

 

KRIVIČNO PRAVO II

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 23. 6. 2023. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 3. 7. 2023. godine u 09.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 29. 8. 2023. godine u 09.00 časova

dana 1. 9. 2023. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 11. 9. 2023. godine u 09.00 časova

dana 15. 9. 2023. godine u 09.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

5.       

 

 

 

STVARNO PRAVO

 

 

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 20. 6. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 4. 7. 2023. godine u 15.00 časova

dana 12. 7. 2023. godine u 15.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 4. 9. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 26. 9. 2023. godine u 15.00 časova

dana 28. 9. 2023. godine u 15.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

6.       

 

 

 

 

PORODIČNO PRAVO

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 22. 6. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 5. 7. 2023. godine u 11..00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 8. 9. 2023. godine u 11.00 časova

dana 8. 9. 2023. godine u 14.00 časova

II TERMIN

dana 20. 9. 2023. godine u 11.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

7.       

 

 

 

 

NASLJEDNO PRAVO

 

 

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 22. 6. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 5. 7. 2023. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

I TERMIN

dana 8. 9. 2023. godine u 11.00 časova

dana 8. 9. 2023. godine u 14.00 časova

II TERMIN

dana 20. 9. 2023. godine u 11.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

8.       

 

 

 

 

EKONOMSKA POLITIKA I EVROPSKE INTEGRACIJE

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 14. 6. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 11. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 30. 8. 2023. godine u 10.00 časova
dana 2. 9. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 22. 9. 2023. godine u 10.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana____________ godine u ________

9.       

 

 

 

ENGLESKI JEZIK II

 

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 13. 6. 2023. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 6. 7. 2023. godine u 13.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 5. 9. 2023. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 19. 9. 2023. godine u 13.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

 

Pale, april 2023. godine

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

 

 

 

PALE

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE III GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.       

 

 

 

OBLIGACIONO PRAVO

OPŠTI DIO

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 20. 6. 2023. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 14. 7. 2023. godine u 09.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana  31. 8. 2023. godine u 09.00 časova

dana 6. 9. 2023. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 26. 9. 2023. godine u 09.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

2.       

 

 

 

ОBLIGACIONO PRAVO

POSEBNI DIO

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 20. 6. 2023. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 14. 7. 2023. godine u 09.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 31. 8. 2023. godine u 09.00 časova

dana 6. 9. 2023. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 26. 9. 2023. godine u 09.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

3.       

 

 

КRIVIČNO PROCESNO PRAVO

OPŠTI DIO

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 23. 6. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 10. 7. 2023. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 7. 9. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 21. 9. 2023. godine u 11.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

4.       

 

 

 

КRIVIČNO PROCESNO PRAVO

POSEBNI DIO

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 23. 6. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 10. 7. 2023. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 7. 9. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 21. 9. 2023. godine u 11.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

5.       

 

 

 

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 14. 6. 2023. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 28. 6. 2023. godine u 09.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

I TERMIN

dana 30. 8. 2023. godine u 09.00 časova

dana 2. 9. 2023. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 16. 9. 2023. godine u 09.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana____________ godine u ________

6.       

 

 

 

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 21. 6. 2023. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 7. 7. 2023. godine u 13.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 12. 9. 2023. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 25. 9. 2023. godine u 13.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

7.       

 

 

 

 

KRIMINALISTIKA

 

 

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 15. 6. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 29. 6. 2023. godine u 15.00 časova

dana 1. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI 

l TERMIN

dana 13. 9. 2023. godine 15.00 časova

II TERMIN

dana 27. 9. 2023. godine u 15.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

8.       

 

 

 

 

FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 22. 6. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 5. 7. 2023. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 8. 9. 2023. godine u 11.00 časova

dana 8. 9. 2023. godine u 14.00 časova

II TERMIN

dana 20. 9. 2023. godine u 11.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

9.       

 

 

 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

 

 

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 13. 6. 2023. godine u 10.00 časova

dana 29. 6. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

danа 3. 7. 2023. godine u 10.00 časova

danа 12. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 28. 8. 2023. godine u 10.00 časova

dana 1. 9. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 11. 9. 2023. godine u 10.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

10.   

 

 

 

PRAVNO NORMIRANJE

(izborni predmet)

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 30. 6. 2023. godine u 10.00 časova

dana 1. 7. 2023. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 11. 7. 2023. godine u 10.00 časova

dana 13. 7. 2023. godine u 15.30 časova

dana 15. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 14. 9. 2023. godine u 10.00 časova

dana 15. 9. 2023. godine u 14.00 časova

dana 18. 9. 2023. godine u 14.00 časova

II TERMIN

dana 28. 9. 2023. godine u 10.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana 13. 10. 2023. godine u 14.00 časova

 

 

Pale, april2023. godine

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

 

 

 

PALE

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE IV GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.       

 

 

 

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO l

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 20. 6. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 4. 7. 2023. godine u 15.00 časova

dana 13. 7. 2023. godine u 09.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 4. 9. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 26. 9. 2023. godine u 15.00 časova

dana 28. 9. 2023. godine u 15.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

2.       

 

 

 

 

GRADJANSKO PROCESNO PRAVO II

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 20. 6. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 4. 7. 2023. godine u 15.00 časova

dana 13. 7. 2023. godine u 09.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 4. 9. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 26. 9. 2023. godine u 15.00 časova

dana 28. 9. 2023. godine u 15.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana____________ godine u________

3.       

 

 

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 16. 6. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 10. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 7. 9. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 28. 9. 2023. godine u 10.00 časova

dana 29. 9. 2023. godine u 12.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

4.       

 

 

 

POSLOVNO PRAVO (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 23. 6. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 14. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 2. 9. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 14. 9. 2023. godine u 10.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana____________ godine u ________

5.       

 

 

 

UPRAVNO PRAVO

MATERIJALNI DIO

 

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 12. 6. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 6. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

danа 5. 9. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 18. 9. 2023. godine u 10.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

6.       

 

 

 

UPRAVNO PRAVO

PROCESNI DIO

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 12. 6. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 6. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 5. 9. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 18. 9. 2023. godine u 10.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana____________ godine u ________

7.       

 

 

 

INSTITUCIJE I PRAVO EU

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 13. 6. 2023. godine u 10.00 časova

dana 29. 6. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 3. 7. 2023. godine u 10.00 časova

dana 12. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 28. 8. 2023. godine u 10.00 časova

dana 1. 9. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 11. 9. 2023. godine u 10.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u  ________

8.       

 

 

 

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

 

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 22. 6. 2023. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 5. 7. 2023. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 8. 9. 2023. godine u 11.00 časova

dana 8. 9. 2023. godine u 14.00 časova

II TERMIN

dana 20. 9. 2023. godine u 11.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

9.       

 

 

 

 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 14. 6. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 11. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 6. 9. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 19. 9. 2023. godine u 10.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

10.   

 

 

 

PREKRŠAJNO PRAVO

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 15. 6. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 29. 6. 2023. godine u 15.00 časova

dana 1. 7. 2023. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 13. 9. 2023. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 27. 9. 2023. godine u 15.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

11.   

  

 

STEČAJNO PRAVO

(izborni predmet)

 

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 21. 6. 2023. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 7. 7. 2023. godine u 13.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 12. 9 . 2023. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 12. 9. 2023. godine u 13.00 časova

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

 

 

Pale, april 2023. godine

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892