to top

Osnovni studij

Pale

Ispiti

Raspored ispita u oktobarskom i januarsko-februarskom roku za studente osnovnih studija u akademskoj 2022/23. godini

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE l GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI

Pale

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.       

 

 TEORIJA DRŽAVE

 

OKTOBARSKI

dana 14. 10. 2022. godine u 15.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana 2. 2. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 27. 2. 2023. godine u 10.00 časova

2.       

 

 TEORIJA PRAVA

 

OKTOBARSKI

dana 14. 10. 2022. godine u 15.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana 2. 2. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 27. 2. 2023. godine u 10.00 časova

3.       

 

 NACIONALNA

PRAVNA ISTORIJA

 

OKTOBARSKI

dana 5. 10. 2022. godine u 14.30 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

4.       

 

 

OPŠTA

PRAVNA ISTORIJA

 

 

OKTOBARSKI

 

dana 5. 10. 2022. godine u 14.30 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

5.       

 RIMSKO PRAVO

OKTOBARSKI

dana 15. 10. 2022. godine u 15.00 časova

dana 15. 10. 2022. godine u 10.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

6.       

 

 

SOCIOLOGIJA

 

 

OKTOBARSKI

 

dana 7. 10. 2022. godine u 15.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

7.       

 

 

OSNOVI EKONOMIJE

 

 

OKTOBARSKI

dana 12. 10. 2022. godine u 10.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

8.       

 UVOD U

GRAĐANSKO PRAVO

OKTOBARSKI

dana 11. 10. 2022. godine u 09.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

9.       

 

 

ENGLESKI JEZIK

 

 

OKTOBARSKI

 

dana 10. 10. 2022. godine u 15.30 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

Pale, septembar 2022. godine

 

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE II GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI

Pale

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.       

  USTAVNO PRAVO l

OKTOBARSKI

dana 13. 10. 2022. godine u 13.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

2.       

 USTAVNO PRAVO II

OKTOBARSKI

 

dana 13. 10. 2022. godine u 13.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

3.       

 KRIVIČNO PRAVO l

OKTOBARSKI

dana 5. 10. 2022. godine u 09.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

4.       

 KRIVIČNO PRAVO II

OKTOBARSKI

dana 5. 10. 2022. godine u 09.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

5.       

 

STVARNO PRAVO

 

OKTOBARSKI

 

dana 8. 10. 2022. godine u 12.30 časova

dana 12. 10. 2022. godine u 17.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

6.       

 

 PORODIČNO PRAVO

 

OKTOBARSKI

dana 11. 10. 2022. godine u 15.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

7.       

 

 

NASLJEDNO PRAVO

 

 

OKTOBARSKI

dana 11. 10. 2022. godine u 15.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

8.       

 

EKONOMSKA POLITIKA I  EVROPSKE INTEGRACIJE

OKTOBARSKI

dana 4. 10. 2022. godine u 14.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

9.       

 

 

ENGLESKI JEZIK II

 

 

OKTOBARSKI

dana 10. 10. 2022. godine u 15.30 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

 Pale, septembar 2022. godine

 

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE III GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI

Pale

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.       

 OBLIGACIONO PRAVO

 

OPŠTI DIO

OKTOBARSKI

 

dana 8. 10. 2022. godine u 15.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

2.       

 OBLIGACIONO PRAVO

 

POSEBNI DIO

OKTOBARSKI

 

dana 8. 10. 2022. godine u 15.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

3.       

 KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

 

OPŠTI DIO

OKTOBARSKI

 

dana 6. 10. 2022. godine u 11.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

4.       

 KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

 

POSEBNI DIO

OKTOBARSKI

 

dana 6. 10. 2022. godine u 11.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

5.       

 KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

OKTOBARSKI

 

dana 5. 10. 2022. godine u 09.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

6.       

 PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

OKTOBARSKI

 

dana 10. 10. 2022. godine u 13.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

7.       

 

 

KRIMINALISTIKA

 

 

OKTOBARSKI

 

dana 4. 10. 2022. godine u 17.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

8.       

 

FINANSIJE

 I

FINANSIJSKO PRAVO

OKTOBARSKI

 

dana 11. 10. 2022. godine u 15.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

9.       

 

 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

 

 

OKTOBARSKI

 

dana 7. 10. 2022. godine u 10.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

10.   

 

PRAVNO NORMIRANJE

(izborni predmet)

 

OKTOBARSKI

 

dana 14. 10. 2022. godine u 15.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana 2. 2. 2023. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 27. 2. 2023. godine u 10.00 časova

 Pale, septembar 2022. godine

 

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE IV GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI

Pale

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.       

 

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO l

 

OKTOBARSKI

dana 8. 10. 2022. godine u 12.30 časova

dana 12. 10. 2022. godine u 17.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

2.       

 

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO II

 

OKTOBARSKI

dana 8. 10. 2022. godine u 12.30 časova

dana 12. 10. 2022. godine u 17.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

3.       

 MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

OKTOBARSKI

dana 11. 10. 2022. godine u 15.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

4.       

 

 POSLOVNO PRAVO (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

 

OKTOBARSKI

dana 5. 10. 2022. godine u 15.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

5.       

UPRAVNO PRAVO MATERIJALNI DIO

OKTOBARSKI

dana 13. 10. 2022. godine u 14.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

6.       

 UPRAVNO PRAVO PROCESNI DIO

OKTOBARSKI

dana 13. 10. 2022. godine u 14.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

7.       

 INSTITUCIJE I PRAVO EU

OKTOBARSKI

dana 7. 10. 2022. godine u 10.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

8.       

 

 PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

 

OKTOBARSKI

dana 12. 10. 2022. godine u 11.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

9.       

 

 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

 

 

OKTOBARSKI

dana 6. 10. 2022. godine u 08.30 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

10.   

 PREKRŠAJNO PRAVO

OKTOBARSKI

dana 4. 10. 2022. godine u 17.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

11.   

 

 

STEČAJNO PRAVO

(izborni predmet)

 

 

OKTOBARSKI

dana 10. 10. 2022. godine u 13.00 časova

 

JANUARSKO-FEBRAUARSKO

l TERMIN

dana ____________ godine u ________

II TERMIN

dana ____________ godine u ________

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892