to top

Osnovni studij

Pale

Ispiti

Raspored ispita u junsko-julskom i septembarskom roku za studente osnovnih studija u akademskoj 2021/22. godini

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE l GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Pale

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.       

 

 

TEORIJA DRŽAVE

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 21. 6. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 7. 7. 2022. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 13. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 30. 9. 2022. godine u 10.00 časova

Parcijalni ispit

dana 30. 9. 2022. godine u 14.00 časova

Usmeni dio ispita

dana 1. 10. 2022. godine u 10.00 časova

2.       

TEORIJA PRAVA

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 21. 6. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 7. 7. 2022. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 13. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 30. 9. 2022. godine u 10.00 časova

Parcijalni ispit

dana 30. 9. 2022. godine u 14.00 časova

Usmeni dio ispita

dana 1. 10. 2022. godine u 10.00 časova

 

3.       

NACIONALNA

PRAVNA ISTORIJA

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 13. 6. 2022. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 28. 6. 2022. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 29. 8. 2022. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 19. 9. 2022. godine u 11.00 časova

4.       

OPŠTA

PRAVNA ISTORIJA

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 13. 6. 2022. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 28. 6. 2022. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 29. 8. 2022. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 19. 9. 2022. godine u 11.00 časova

5.       

RIMSKO PRAVO

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 16. 6. 2022. godine u 09.30 časova

II TERMIN

dana 5. 7. 2022. godine u 09.30 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 6. 9. 2022. godine u 09.30 časova

II TERMIN

dana 24. 9. 2022. godine u 09.00 časova

6.       

 

 

SOCIOLOGIJA

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 17. 6. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 8. 7. 2022. godine u 15.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 2. 9. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 23. 9. 2022. godine u 15.00 časova

7.       

 

OSNOVI EKONOMIJE

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 15. 6. 2022. godine u 10.30 časova

II TERMIN

dana 30. 6. 2022. godine u 10.30 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 7. 9. 2022. godine u 10.30 časova

II TERMIN

dana 22. 9. 2022. godine u 10.30 časova

8.       

UVOD U

GRAĐANSKO PRAVO

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 22. 6. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 9. 7. 2022. godine u 09.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 30. 8. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 14. 9. 2022. godine u 09.00 časova

9.       

 

 

ENGLESKI JEZIK

 

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 20. 6. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 11. 7. 2022. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 5. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 20. 9. 2022. godine u 10.00 časova

Pale, maj 2022. godine

 

Prodekan za nastavu 

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE II GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

Pale

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.       

USTAVNO PRAVO l

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 23. 6. 2022. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 8. 7. 2022. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 8. 9. 2022. godine u 10.00 časova

dana 13. 9. 2022. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 23. 9. 2022. godine u 10.00 časova

dana 29. 9. 2022. godine u 15.00 časova

dana 29. 9. 2022. godine u 08.30 časova

2.       

USTAVNO PRAVO II

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 23. 6. 2022. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 8. 7. 2022. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 8. 9. 2022. godine u 12.00 časova

dana 13. 9. 2022. godine u 13.30 časova

II TERMIN

dana 23. 9. 2022. godine u 12.00 časova

dana 29. 9. 2022. godine u 15.30 časova

dana 29. 9. 2022. godine u 08.30 časova

3.       

KRIVIČNO PRAVO l

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 16. 6. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 1. 7. 2022. godine u 09.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 29. 8. 2022. godine u 09.00 časova

dana 2. 9. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 14. 9. 2022. godine u 09.00 časova

dana 21. 9. 2022. godine u 09.00 časova

4.       

KRIVIČNO PRAVO II

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 16. 6. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 1. 7. 2022. godine u 09.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 29. 8. 2022. godine u 09.00 časova

dana 2. 9. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 14. 9. 2022. godine u 09.00 časova

dana 21. 9. 2022. godine u 09.00 časova

5.       

STVARNO PRAVO

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 15. 6. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 6. 7. 2022. godine u 15.00 časova

dana 6. 7. 2022. godine u 09.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 7. 9. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 22. 9. 2022. godine u 15.00 časova

6.       

PORODIČNO PRAVO

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 24. 6. 2022. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 13. 7. 2022. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 12. 9. 2022. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 28. 9. 2022. godine u 11.00 časova

7.       

 

NASLJEDNO PRAVO

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 24. 6. 2022. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 13. 7. 2022. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 12. 9. 2022. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 28. 9. 2022. godine u 11.00 časova

8.       

EKONOMSKA POLITIKA I  EVROPSKE INTEGRACIJE

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 14. 6. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 29. 6. 2022. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 1. 9. 2022. godine u 10.00 časova

dana 3. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 16. 9. 2022. godine u 10.00 časova

9.       

 

ENGLESKI JEZIK II

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 20. 6. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 11. 7. 2022. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 5. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 20. 9. 2022. godine u 10.00 časova

Pale, maj 2022. godine

 

Prodekan za nastavu 

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE III GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Pale

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.       

OBLIGACIONO PRAVO

 

OPŠTI DIO

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 22. 6. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 9. 7. 2022. godine u 09.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 30. 8. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 14. 9. 2022. godine u 09.00 časova

2.       

OBLIGACIONO PRAVO

 

POSEBNI DIO

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 22. 6. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 9. 7. 2022. godine u 09.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 30. 8. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 14. 9. 2022. godine u 09.00 časova

3.       

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

 

OPŠTI DIO

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 23. 6. 2022. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 8. 7. 2022. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 1. 9. 2022. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 19. 9. 2022. godine u 11.00 časova

4.       

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

 

POSEBNI DIO

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 23. 6. 2022. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 8. 7. 2022. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 1. 9. 2022. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 19. 9. 2022. godine u 11.00 časova

5.       

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 14. 6. 2022. godine u 09.00 časova

dana 14. 6. 2022. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 1. 7. 2022. godine u 09.00 časova

dana 4. 7. 2022. godine u 09.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 31. 8. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 20. 9. 2022. godine u 09.00 časova

6.       

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 20. 6. 2022. godine u 14.00 časova

II TERMIN

dana 6. 7. 2022. godine u 13.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 6. 9. 2022. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 21. 9. 2022. godine u 13.00 časova

7.       

 

KRIMINALISTIKA

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 16. 6. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 5. 7. 2022. godine u 15.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 8. 9. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 29. 9. 2022. godine u 15.00 časova

8.       

FINANSIJE

I

FINANSIJSKO PRAVO

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 24. 6. 2022. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 13. 7. 2022. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 12. 9. 2022. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 28. 9. 2022. godine u 11.00 časova

9.       

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 27. 6. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 12. 7. 2022. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 29. 8. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 15. 9. 2022. godine u 09.00 časova

dana 15. 9. 2022. godine u 15.15 časova

10.   

PRAVNO NORMIRANJE

(izborni predmet)

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 21. 6. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 7. 7. 2022. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 13. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 30. 9. 2022. godine u 10.00 časova

Parcijalni ispit

dana 30. 9. 2022. godine u 14.00 časova

Usmeni dio ispita

dana 1. 10. 2022. godine u 10.00 časova

Pale, maj 2022. godine

 

Prodekan za nastavu 

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE IV GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Pale

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.       

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO l

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 15. 6. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 6. 7. 2022. godine u 15.00 časova

dana 6. 7. 2022. godine u 09.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 7. 9. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 22. 9. 2022. godine u 15.00 časova

2.       

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO II

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 15. 6. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 6. 7. 2022. godine u 15.00 časova

dana 6. 7. 2022. godine u 09.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 7. 9. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 22. 9. 2022. godine u 15.00 časova

3.       

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 14. 6. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 4. 7. 2022. godine u 15.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 3. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 19. 9. 2022. godine u 15.00 časova

dana 19. 9. 2022. godine u 10.00 časova

4.       

 

 

POSLOVNO PRAVO (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 25. 6. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 11. 7. 2022. godine u 15.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 31. 8. 2022. godine u 15.00 časova

dana 9. 9. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 23. 9. 2022. godine u 15.00 časova

5.       

UPRAVNO PRAVO MATERIJALNI DIO

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 17. 6. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 7. 7. 2022. godine u 10.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 5. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 20. 9. 2022. godine u 10.00 časova

dana 20. 9. 2022. godine u 13.00 časova

6.       

UPRAVNO PRAVO PROCESNI DIO

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 17. 6. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 7. 7. 2022. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 5. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 20. 9. 2022. godine u 10.00 časova

dana 20. 9. 2022. godine u 13.00 časova

7.       

INSTITUCIJE I PRAVO EU

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 27. 6. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 12. 7. 2022. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 29. 8. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 15. 9. 2022. godine u 09.00 časova

dana 15. 9. 2022. godine u 15.15 časova

8.       

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 23. 6. 2022. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 13. 7. 2022. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 12. 9. 2022. godine u 11.00 časova

dana 14. 9. 2022. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 28. 9. 2022. godine u 11.00 časova

9.       

 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 13. 6. 2022. godine u 08.00 časova

II TERMIN

dana 1. 7. 2022. godine u 08.00 časova

dana 1. 7. 2022. godine u 14.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 1. 9. 2022. godine u 09.00 časova

dana 13. 9. 2022. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 27. 9. 2022. godine u 09.00 časova

10.   

PREKRŠAJNO PRAVO

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 16. 6. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 5. 7. 2022. godine u 15.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 8. 9. 2022. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 29. 9. 2022. godine u 15.00 časova

11.   

 

STEČAJNO PRAVO

(izborni predmet)

 

 

JUNSKO-JULSKI

l TERMIN

dana 20. 6. 2022. godine u 14.00 časova

II TERMIN

dana 8. 7. 2022. godine u 13.00 časova

dana 8. 7. 2022. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

l TERMIN

dana 6. 9. 2022. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 21. 9. 2022. godine u 13.00 časova

Pale, maj 2022. godine

 

Prodekan za nastavu 

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892