to top

Osnovni studij

Pale

Ispiti

Raspored ispita u akademskoj 2020/2021. godini

       PALE

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE l GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

 

TEORIJA DRŽAVE

 

JANUARSKO-FEBRUARSKI

 

l TERMIN

dana 5.2.2021. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 26.2.2021. godine u 10.00 časova

2. 

TEORIJA PRAVA

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 5.2.2021. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 26.2.2021. godine u 10.00 časova

3. 

NACIONALNA

PRAVNA ISTORIJA

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 1.2.2021. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 22.2.2021. godine u 11.00 časova

4. 

OPŠTA

PRAVNA ISTORIJA

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 1.2.2021. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 22.2.2021. godine u 11.00 časova

5. 

RIMSKO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 27.1.2021. godine u 09.00 časova

dana 30.1.2021. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 11.2.2021. godine u 09.00 časova

dana 13.2.2021. godine u 09.00 časova

6. 

SOCIOLOGIJA

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 3.2.2021. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 23.2.2021. godine u 09.00 časova

7. 

OSNOVI EKONOMIJE

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 10.2.2021. godine u 15.00 časova

dana 25.2.2021. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 25.2.2021. godine u 11.00 časova

dana 5.3.2021. godine u 14.00 časova

dana 9.3.2021. godine u 14.00 časova

8. 

UVOD U

GRAĐANSKO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 6.2.2021. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 24.2.2021. godine u 09.00 časova

9. 

ENGLESKI JEZIK

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 15.2.2021. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 2.3.2021. godine u 10.00 časova

Pale, decembar 2020. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU                                                                   

Doc. dr Radislav Lale                                                      

DEKAN

    Prof. dr Goran Marković

 

PALE

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE II GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1. 

 

USTAVNO PRAVO l

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 11.2.2021. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 26.2.2021. godine u 10.00 časova

2.

 

USTAVNO PRAVO II

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 11.2.2021. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 26.2.2021. godine u 12.00 časova

3. 

 

KRIVIČNO PRAVO l

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 19.2.2021. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 5.3.2021. godine u 09.00 časova

dana 6.3.2021. godine u 10.00 časova

dana 6.3.2021. godine u 11.00 časova

4. 

 

KRIVIČNO PRAVO II

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 19.2.2021. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 5.3.2021. godine u 09.00 časova

dana 6.3.2021. godine u 10.00 časova

dana 6.3.2021. godine u 11.00 časova

5.

 

STVARNO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 17.2.2021. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 3.3.2021. godine u 09.00 časova

dana 3.3.2021. godine u 12.30 časova

6. 

 

NASLJEDNO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 9.2.2021. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 24.2.2021. godine u 11.00 časova

7. 

 

PORODIČNO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 9.2.2021. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 24.2.2021. godine u 11.00 časova

8. 

EKONOMSKA POLITIKA I  EVROPSKE INTEGRACIJE

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 12.2.2021. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 4.3.2021. godine u 10.00 časova

9. 

 

ENGLESKI JEZIK II

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 15.2.2021. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 2.3.2021. godine u 10.00 časova

Pale, decembar 2020. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU                                                                   

Doc. dr Radislav Lale                                                      

DEKAN

    Prof. dr Goran Marković

 

PALE

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE III GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1. 

OBLIGACIONO PRAVO

OPŠTI DIO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 6.2.2021. godine u 09.30 časova

II TERMIN

dana 24.2.2021. godine u 09.30 časova

2.

OBLIGACIONO PRAVO

POSEBNI DIO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 6.2.2021. godine u 09.30 časova

II TERMIN

dana 24.2.2021. godine u 09.30 časova

3. 

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

OPŠTI DIO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 8.2.2021. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 25.2.2021. godine u 11.00 časova

4. 

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

POSEBNI DIO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 8.2.2021. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 25.2.2021. godine u 11.00 časova

5. 

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 3.2.2021. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 22.2.2021. godine u 10.00 časova

6. 

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 4.2.2021. godine u 13.30 časova

dana 4.2.2021. godine u 14.30 časova

II TERMIN

dana 23.2.2021. godine u 13.30 časova

7.

KRIMINALISTIKA

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 10.2.2021. godine u 16.00 časova

II TERMIN

dana 4.3.2021. godine u 15.00 časova

8.

FINANSIJE  I

FINANSIJSKO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 9.2.2021. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 1.3.2021. godine u 14.00 časova

9. 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 12.2.2021. godine u 13.00 časova

dana 16.2.2021. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 26.2.2021. godine u 13.00 časova

dana 2.3.2021. godine u 08.00 časova

dana 2.3.2021. godine u 11.00 časova

10. 

PRAVNO NORMIRANJE

(izborni predmet)

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 5.2.2021. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 26.2.2021. godine u 10.00 časova

Pale, decembar 2020. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU                                                                   

Doc. dr Radislav Lale                                                      

DEKAN

    Prof. dr Goran Marković

 

PALE

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE IV GODINE STUDIJA

U U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO l

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 17.2.2021. godine u 09.30 časova

II TERMIN

dana 3.3.2021. godine u 09.30 časova

dana 3.3.2021. godine u 12.30 časova

2.

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO II

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 17.2.2021. godine u 09.30 časova

II TERMIN

dana 3.3.2021. godine u 09.30 časova

dana 3.3.2021. godine u 12.30 časova

3. 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 5.2.2021. godine u 16.00 časova

II TERMIN

dana 5.3.2021. godine u 16.00 časova

dana 5.3.2021. godine u 12.00 časova

4. 

POSLOVNO PRAVO (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 15.2.2021. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 2.3.2021. godine u 11.00 časova

5. 

UPRAVNO PRAVO MATERIJALNI DIO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

TERMIN

dana 8.2.2021. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 25.2.2021. godine u 10.00 časova

6. 

UPRAVNO PRAVO PROCESNI DIO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 8.2.2021. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 25.2.2021. godine u 10.00 časova

7. 

PREKRŠAJNO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 10.2.2021. godine u 16.00 časova

II TERMIN

dana 4.3.2021. godine u 15.00 časova

8.

INSTITUCIJE I PRAVO EU

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 12.2.2021. godine u 13.00 časova

dana 16.2.2021. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 26.2.2021. godine u 13.00 časova

dana 1.3.2021. godine u 13.00 časova

9.

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 9.2.2021. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 24.2.2021. godine u 11.00 časova

10. 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 3.2.2021. godine u 10.00 časova

dana 3.2.2021. godine u 8.30 časova

II TERMIN

dana 18.2.2021. godine u 12.00 časova

dana 18.2.2021. godine u 10.30 časova

11.

STEČAJNO PRAVO

(izborni predmet)

JANUARSKO-FEBRUARSKI

l TERMIN

dana 4.2.2021. godine u 13.30 časova

dana 4.2.2021. godine u 14.30 časova

II TERMIN

dana 23.2.2021. godine u 13.30 časova

Pale, decembar 2020. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU                                                                   

Doc. dr Radislav Lale                                                      

DEKAN

    Prof. dr Goran Marković

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);