to top

Obavještenja

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obavještenja

Treći upisni rok za prvi i drugi ciklusa studija

UIS UPIS 2018 19

Treći upisni rok za prvi i drugi ciklusa studija će se održati prema sljedećim terminima:

  • Prijavljivanje kandidata počinje 18.09.2018. godine, od 12.00 časova, a završava se 21.09.2018. godine do 15.00 časova
  • Polaganje prijemnog ispita je 24.09.2018. godine sa početkom u 09.00 časova
  • Objavljivanje rezultata konkursa je do 26.09.2017. do 14.00 časova
  • Upis primljenih kandidata obaviće se 27.09. i 28.09 2018. godine
  • Kontakt informacijePale - tel: 057/226-609  -  057/227-138
  • Kontakt informacije  -Bijelјina– tel: 055/211-390

 

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS STUDENATA U TREĆEM PRIJEMNOM ROKU

PRVOG CIKLUSA STUDIJA

NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI

NAZIV FAKULTETA Budžet Sufinansiranje Samofinansiranje Vanredni Str.državlјani Ukupno
Pravni fakultet 0 70 20 17 0 107
Bijelјina 0 35 10 8   53
Pale 0 35 10 9 0 54

 

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS STUDENATA U TREĆEM PRIJEMNOM ROKU

DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETAU ISTOČNOM SARAJEVU

U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI

NAZIV FAKULTETA Budžet Sufinansiranje Samofinansiranje Vanredni Str.državlјani Ukupno
Pravni fakultet 0 40 0 14 0 54
Pale-Javno pravo 0 6 0 2 0 8

Pale-

Građansko pravo-privrednopravni modul

0 6 0 2 0 8

Pale-

Građansko pravo-građansko pravni modul

  3   2   5

Pale-

Krivično pravo

0 5 0 0 0 5

Bijelјina-

Javno pravo

0 4 0 2 0 6

Bijelјina-

Građansko pravo-privrednopravni modul

  6   2   8

Bijelјina-

Građansko pravo-

građansko pravni modul

0 5 0 2 0 7

Bijelјina-

Krivično pravo

0 5 0 2 0 7

 

8. OPŠTE ODREDBE

8.1. Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

8.2. Kandidati koji konkurišu na upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

8.3. Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i 
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova.

        Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (sto) bodova.

8.4. Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang liste) obavlјa komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta/visoke škole u saradnji sa centralnom komisijom za upis na studijske programe univerziteta/visoke škole.

8.5. Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang listi.

U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

8.7. U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, broj : 04/1-012-2-1068/18 od 03.05.2018. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2018/2019. godini, kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa s tim da pravo upisa kao redovni studenti mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu sa odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima. 

10. OSTALE ODREDBE 

10.1. Visina školarine za redovne studente koji sufinansiraju troškove studija za studijske programe prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2018/2019. godinu utvrđuje se Odlukom Vlade Republike Srpske, dok se visina školarine za studente koji samofinansiraju troškove studija, vanredne studente i studente strane državlјane prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama utvrđuje Odlukom Upravnog odbora visokoškolske ustanove.

10.2. Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Medicinskog fakulteta u Foči, gdje iznosi 70,00 KM. Uplata će se vršiti prema odlukama Upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

10.3. Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

10.4. Prilikom upisa/prijave, na prvom ciklusu studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti slijedeća dokumenta i to:

(1) Izvod iz matične knjige rođenih;

(2) Uvjerenje o državlјanstvu koje nije starije od šest mjeseci,

(3) Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;

(4) Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Prilikom upisa/prijave, na drugom ciklusu studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti slijedeća dokumenta i to:

(1) Izvod iz matične knjige rođenih;

(2) Uvjerenje o državlјanstvu koje nije starije od šest mjeseci,

(3) Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija,odnosno osnovnom studiju;

(4) Uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija odnosno, osnovnom studiju;

(5) Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu/akademiji)

(6) Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

10.7. Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta dužna je da centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 sata nakon formiranja rang liste.

        Centralna komisija za upis dostavlјa senatu univerziteta/visoke škole jedinstveni izvještaj o upisu

studenata na nivou univerziteta/visoke škole.

10.8. Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja utvrđenog konkursom za upis.

        Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče slјedeći kvalifikovani kandidat na rang - listi.

        Ukoliko se kandidat nalazi na rang listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis, ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti lјekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja sadržati i nalaz psihologa.

10.9. Rang – lista objavlјuje se na oglasnoj tabli i web -stranici organizacione jedinice Univerziteta/visoke škole.

10.10. Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora dekanu fakulteta/akademije, u roku od 48 časova od objavlјivanja rang - liste na oglasnoj tabli i web - stranici organizacione jednice/akademije univerziteta/visoke škole.

        Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 časova (u roku od 3 dana od podnošenja prigovora na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu), od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objvalјuje na oglasnoj tabli/web stranici organizacione jednice univerziteta/visoke škole.

-      Kandidati će na web – stranicama univerziteta imati uvid u posebne uslove koje propisuju fakulteti/akademija, podatke o smjerovima/usmjerenjima unutar studijskog programa, podatke o zvanjima koja se stiču završetkom studijskog programa, kao i visini školarine u akademskoj 2018/2019. godini

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892