Obavještenja

RANG LISTA kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO

RANG LISTA

kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO,

sa sjedištem u Palama,

dana 2.7.2018. godine

REDOVNI STUDIJ

RB Prezime, ime (ime roditelјa) ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi sa kavlif.

UKUPNO

1 2 3 4 5 6
 1

Milanović (Zoran)

Bojana

PF1011 47.76 50.00 97.76
 2

Đerić (Milanko)

Kristina

PF1012 46.87 50.00 96.87
 3

Kušić (Mile)

Katarina

PF1013 46.37 50.00 96.37
 4

Ćeha (Mladen)

Nikolina

PF1019 41.28 50.00 91.28
 5

Trivić (Nedelјko)

Mišo

PF1014 45.77 40.00 85.77
 6

Kovačević (Ljubiša)

Isidora

PF1015 45.62 40.00 85.62
 7

Gavrilović (Veselin)

Ivana

PF1016 43.71 40.00 83.71
 8

Malović (Velibor)

Veselin

PF1033 33.06 50.00 83.06
 9

Vukadin (Ognjen)

Marko

PF1017 42.50 40.00 82.50
 10

Dugandžić (Nedelјko)

Mirjana

PF1018 41.34 40.00 81.34
 11

Janković (Vedran)

Igor

PF1035 31.19 50.00 81.19
 12

Krsmanović (Milorad)

Mihailo

PF1020 40.36 40.00 80.36
 13

Popović (Milan)

Anica

PF1021 40.20 40.00 80.20
 14

Lazović (Radoslav)

Milica

PF1022 39.91 40.00 79.91
 15

Lopatić (Vojko)

Vedrana

PF1023 39.43 40.00 79.43
 16

Kusmuk (Zoran)

Luka

PF1024 38.75 40.00 78.75
 17

Babić (Ranko)

Jovana

PF1025 38.33 40.00 78.33
 18

Rističević (Đorđe)

Milan

PF1026 37.49 40.00 77.49
 19

Vukosavlјević (Velјko)

Milica

PF1027 36.43 40.00 76.43
 20

Pandurević (Zoran)

Sara

PF1028 35.91 40.00 75.91
 21

Marjanović (Tihomir)

Nebojša

PF1029 35.62 40.00 75.62
 22

Koroman (Zoran)

Miloš

PF1031 35.33 40.00 75.33
 23

Trklјa (Nikola)

Srđan

PF1032 33.84 40.00 73.84
 24

Ćajić (Danko)

Želјana

PF1036 30.45 40.00 70.45
 25

Šibalija (Marko)

Sonja

PF1040 27.35 40.00 67.35
 26

Pekić (Milanko)

Milјan

PF1030 35.39 30.00 65.39
 27

Kulјanin (Zoran)

Goran

PF1034 31.46 30.00 61.46
 28

Trmčić (Goran)

Lazar

PF1037 30.39 30.00 60.39
 29

Kovačević (Petar)

Milica

PF1038 30.26 30.00 60.26
 30

Granzov (Dragan)

Aleksandar

PF1039 29.37 30.00 59.37

Zaklјučeno sa rednim brojem 30 (trideset).

NAPOMENA: Kandidati od rednog broja 1 zaklјučno sa rednim brojem 20 biće upisani

   kao redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srpske, a

   kandidati od rednog broja 21 zaklјučno sa rednim brojem 30 biće

   upisan kao redovni sufinansirajući studenti.

 

 

RANG LISTA

kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO,

Odjelјenje van sjedišta Bijelјina,

dana 2.7.2018 .godine

REDOVNI STUDIJ

RB Prezime, ime (ime roditelјa) ŠIFRA Bodovi iz sr.škole Bodovi sa kavlif.

UKUPNO

1 2 3 4 5 6
 1

Petković (Ranko)

Simeon

PF2011 48.96 50.00 98.96
 2

Jevtić (Nebojša)

Rada

PF2012 48.51 50.00 98.51
 3

Jović (Dimitrije)

Cvija

PF2013 48.01 50.00 98.01
 4

Radić (Rade)

Maja

PF2014 47.59 50.00 97.59
 5

Vuković (Zoran)

Svetislava

PF2016 44.33 50.00 94.33
 6

Kravlјača (Milјan)

Mirjana

PF2021 39.81 50.00 89.81
 7

Erić (Želјko)

Želјka

PF2023 39.37 50.00 89.37
 8

Jović (Marko)

Smilјana

PF2017 42.97 40.00 82.97
 9

Mikić (Cvijetin)

Slavica

PF2018 42.89 40.00 82.89
 10

Ristanić (Milutin)

Nataša

PF2019 42.72 40.00 82.72
 11

Nasufović (Sead)

Medina

PF2020 40.59 40.00 80.59
 12

Jović (Miko)

Aleksandra

PF2022 39.75 40.00 79.75
 13

Mandić (Slaviša)

Jovana

PF2024 39.02 40.00 79.02
 14

Zelenović (Rajko)

Ivan

PF2025 38.75 40.00 78.75
 15

Lukić (Drago)

Vesna

PF2026 37.95 40.00 77.95
 16

Mandić (Zoran)

Mile

PF2027 37.29 40.00 77.29
 17

Todorović (Predrag)

Gordana

PF2030 35.71 40.00 75.71
 18

Jerinić (Goran)

Dušica

PF2031 35.09 40.00 75.09
 19

Kulić (Vitomir)

Jovan

PF2032 34.85 40.00 74.85
 20

Janjić (Jovo)

Anđela

PF2034 34.58 40.00 74.58
 21

Dimić (Ljubiša)

Katarina

PF2036 34.13 40.00 74.13
 22

Ždero (Siniša)

Stefana

PF2039 33.24 40.00 73.24
 23

Lalović (Goran)

Anastasija

PF2040 33.00 40.00 73.00
 24

Mićić (Želјko)

Miloš

PF2028 36.91 30.00 66.91
 25

Maksić (Pano)

Duško

PF2029 36.19 30.00 66.19
 26

Cvijetinović (Savo)

Pero

PF2033 34.73 30.00 64.73
 27

Stević (Stevica)

Sanja

PF2035 34.22 30.00 64.22
 28

Mićić (Želјko)

Danilo

PF2037 33.82 30.00 63.82
 29

Lakić (Mladen)

Sara

PF2038 33.49 30.00 63.49
 30

Jahić (Kemal)

Nadina

PF2041 31.89 30.00 61.89
 31

Cvjetković (Dušan)

Gorana

PF2042 31.27 30.00 61.27
 32

Jović (Borislav)

Slavko

PF2043 27.95 30.00 57.95
 33

Panić (Vukašin)

Savo

PF2044 27.14 30.00 57.14
 34

Mišković (Slobodan)

Aleksandra

PF2015 45.00 NIJE PRISTUPILA -

Zaklјučeno sa rednim brojem 34 (tridesetčetiri)

NAPOMENA: Kandidati od rednog broja 1 zaklјučno sa rednim brojem20 biće upisani

   kao redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srpske, a

   kandidati od rednog broja 21 zaklјučno sa rednim brojem 33 biće

   upisani kao redovni sufinansirajući studenti. Kandidat pod rednim

   brojem 34. nije pristupio kvalifikacionom ispitu.

Štampa