to top

Obavještenja

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obavještenja

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

 

 

 2018 1

IZVOD IZ KONKURSA

        Na osnovu člana 5 i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10,104/11, 84/12,108/13, 44/15 90/16 i 31/18),Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1068/18 od 03.05.2018. godine o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija, i u prvu godinu drugog ciklusa studija od 07.06.2018. godine, na javnim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2018/2019. godini raspisuje se

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

u akademskoj 2018/2019. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

       

  1. PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU
Organiazciona jedinica Kontakt informacije Studijski program

Napomena

I ciklus
Budžet Sufin. Samo.fin Str drž. Vanredni Ukupno

PRAVNI FAKULTET PALE

http://www.pravnifis.com/rs.html

71420 Pale

Alekse Šantića 3

Tel: 057/226-609

       057/227-138

Bijelјina

Ul. Semberskih ratara bb

Tel: 055/211-390

Pravo

Pale (Predaja dokumenata i prijemni ispit u Palama) 20 50 10 0 10

180

Bijelјina (Predaja dokumenata i prijemni ispit u Bijelјini) 20 50 10 0 10

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

       

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija

u akademskoj 2018/2019. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Kandidati će na web stranicama univerziteta/visoke škole i fakulteta/Akademije umjetnosti imati uvid u posebne uslove koje propisuju fakulteti/Akademija umjetnosti, podatke o smjerovima/usmjerenjima unutar studijskog programa, podatke o zvanjima koja se stiču završetkom studijskog programa, kao i visini školarine u akademskoj 2018/19. godini.

Organizaciona

jedinica

Studijski program Napomena Smjer Budžet Sufinansi.

Samofi

nansiranje

Strani

držav

Vanre

dni

Ukupno red/van

Pravni fakultet Pale

www.pravnifis.com/rs

Pravo Odjelјenje Pale Javno pravo - 6 - - 2 64

Građansko pravo- privrednopravni

modul

- 6 -   2
Građanskopravo– građanskopravni modul   6 - - 2
Krivično pravo - 6 - - 2

Odjelјenje

Bijelјina

Javno pravo - 6 - - 2

Građansko pravo:privrednopravni

modul

- 6 - - 2
Građanskopravo– građanskopravni modul   6 - - 2
Krivično pravo - 6 - - 2

8. OPŠTE ODREDBE

8.1. Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

8.2. Kandidati koji konkurišu na upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

8.3. Redoslijed kandidata za upis na studijskiprogramprvegodine prvogciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i 
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova.

        Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (sto) bodova.

8.4. Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang liste) obava komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta/visoke škole u saradnji sa centralnom komisijom za upis na studijske programe univerziteta/visoke škole.

8.5. Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang listi.

U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

8.7. U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, broj : 04/1-012-2-1068/18 od 03.05.2018. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2018/2019. godini, kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa s tim da pravo upisa kao redovni studenti mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu sa odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima.

9.KONKURSNI ROKOVI

        Prvi upisni rok PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA:

Prvi upisni rok:

(1) prijavivanje kandidata počinje 18.6.2018. a završava 29.6.2018. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);

(2) polaganje prijemnog ispita obaviće se 02.7.2018. sa početkom u 9,00 časova;

(3) objavivanje rezultata konkursa je 4.7.2018. godine do 14,00 časova, a konačne rang liste do 9.07.2018. godine;

(4) upis primenih kandidata počinje 10.7.2018. godine, a završava se 13.7.2018. godine.

       

        Drugi upisni rok PRVOG I DRUGOG CIKLUSA organizovaće fakulteti/akademije koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sledećim terminima:

(1) prijavivanje kandidata počinje 27.8.2018. a završava 05.9.2018. godine;

(2) polaganje prijemnog ispita je 07.09.2018. godine sa početkom u 9,00 časova na svim fakultetima/akademijama;

(3) objavivanje rezultata konkursa jedo10.09.2018. do 14,00 časova, a konačne rang liste do 14.09.2018. godine;

(4) upis primlјenih kandidata obaviće se od 17.9.2018. godine a završava 19.9.2018. godine.

10. OSTALE ODREDBE

       

10.1. Visina školarine za redovne studente koji sufinansiraju troškove studija za studijske programe prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2018/2019. godinu utvrđuje se Odlukom Vlade Republike Srpske, dok se visina školarine za studente koji samofinansiraju troškove studija, vanredne studente i studente strane državlјane prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama utvrđuje Odlukom Upravnog odbora visokoškolske ustanove.

10.2. Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Medicinskog fakulteta u Foči, gdje iznosi 70,00 KM. Uplata će se vršiti prema odlukama Upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

10.3. Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesulična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

10.4. Prilikom upisa/prijave, na prvom ciklusu studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti slijedeća dokumenta i to:

(1) Izvod iz matične knjige rođenih;

(2) Uvjerenje o državlјanstvu koje nije starije od šest mjeseci,

(3) Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;

(4) Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Prilikom upisa/prijave, na drugom ciklusu studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti slijedeća dokumenta i to:

(1) Izvod iz matične knjige rođenih;

(2) Uvjerenje o državlјanstvu koje nije starije od šest mjeseci,

(3) Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija,odnosno osnovnom studiju;

(4) Uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija odnosno, osnovnom studiju;

(5) Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu/akademiji)

(6) Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

10.7. Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta dužna je da centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 sata nakon formiranja rang liste.

        Centralna komisija za upis dostava senatu univerziteta/visoke škole jedinstveni izvještaj o upisu

studenata na nivou univerziteta/visoke škole.

10.8. Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja utvrđenog konkursom za upis.

        Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče slјedeći kvalifikovani kandidat na rang - listi.

        Ukoliko se kandidat nalazi na rang listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis, ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti lјekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja sadržati i nalaz psihologa.

10.9. Rang – lista objavuje se na oglasnoj tabli i web -stranici organizacione jedinice Univerziteta/visoke škole.

10.10. Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora dekanu fakulteta/akademije, u roku od 48 časova od objavlјivanja rang - liste na oglasnoj tabli i web - stranici organizacione jednice/akademije univerziteta/visoke škole.

        Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 časova (u roku od 3 dana od podnošenja prigovora na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu), od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objvalјuje na oglasnoj tabli/web stranici organizacione jednice univerziteta/visoke škole.

-      Kandidati će na web – stranicama univerziteta imati uvid u posebne uslove koje propisuju fakulteti/akademija, podatke o smjerovima/usmjerenjima unutar studijskog programa, podatke o zvanjima koja se stiču završetkom studijskog programa, kao i visini školarine u akademskoj 2018/2019. godini

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892