Obavještenja

Obavještenje o predatoj magistarskoj tezi: Siniša Milić

UNIVЕRZIТЕТ U ISТОČNОМ SАRАЈЕVU
PRАVNI FАKULТЕТ
PАLЕ

О B А V Ј Е Š Т Е NJ Е


Obavještava se javnost da je gospodin Siniša Milić dana 28.12.2012. godine predao Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – Pale urađenu magistarsku tezu pod nazivom ''Postupak zaštite od klevete u Bosni i Hercegovini'' kao i urađen i potpisan Izvještaj komisije o podobnosti urađene magistarske teze za odbranu.  Magistarska teza kao i Izvještaj, zainteresovana lica mogu pogledati u biblioteci Pravnog fakulteta – Pale od 28.12.2012. godine svakim radnim danom od 07.30 – 15.30 časova.


Pale, 28.12.2012. godine

DEKANAT

Štampa