Obavještenja

Rang lista kandidata kojima je odobren prelazak na finansiranje iz budžeta RS u školskoj 2019/2020. godini.

Rang lista kandidata kojima je odobren prelazak na finansiranje iz budžeta RS u školskoj 2019/2020. godini.

U sjedištu fakulteta – Pale

Red. br.

Ime (ime roditelјa) i prezime

Broj indeksa

Godina

studija

Datum pol.zadnjeg ispita

Pros. ocjena

1.

Lada (Nebojša) Kariklić

 

72/18

Prva

(upis druge)

16.10.2019.

7,89

2.

Srđan (Nikola) Trklјa

63/18

Prva (upis druge)

24.10.2019.

7,33

3.

Aleksandar (Dragan)

Granzov

56/18

Prva (upis druge)

24.10.2019.

7,33

Zaklјučno sa rednim brojem 3 (tri).

*Za upis u treću godinu na teret budžeta RS nema prijava.

*Za upis u četvrtu godinu na teret budžeta RS nema prijava.

Odjelјenje van sjedišta – Bijelјina

*Za upis u drugu godinu studija na teret budžeta RS nema prijava.

*Za upis u treću godinu studija na teret budžeta RS nema prijava.

*Za upis u četvrtu godinu na teret budžeta RS nema prijava.

Odjelјenje van sjedišta – Srebrenica

*Za upis u drugu godinu studija na teret budžeta RS nema prijava.

*Za upis u treću godinu studija na teret budžeta RS nema prijava.

*Za upis u četvrtu godinu studija na teret budžeta RS nema prijava.

Štampa