to top

Obavještenja

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obavještenja

OBAVJEŠTENJE O ORGANIZOVANJU STUDENTSKE PRAKSE U PRAVOBRANILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEŠTENJE O ORGANIZOVANJU STUDENTSKE PRAKSE U PRAVOBRANILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa Pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine, na osnovu međusobno zaključenog sporazuma o saradnji, organizuje studentsku praksu u ovoj pravosudnoj instituciji. Predmet pomenutog Sporazuma je obavljanje studentske prakse u Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine, u okviru koje će studenti imati priliku da se upoznaju sa organizacionom strukturom Pravobranilaštva, predmetima, spisima i aktima iz nadležnosti Pravobranilaštva, razgovaraju sa pravobraniocem, zamjenicima i pomoćnicima pravobranioca o toku i ishodu postupaka koji se vode pred nadležnim sudovima i drugim institucijama, i uz dozvolu pravobranioca i nadzor pomoćnika pravobranioca aktivno učestvuju u obavljanju različitih poslova i zadataka iz djelokruga rada Pravobranilaštva, kao što su priprema i izrada tužbenih zahtjeva i izjašnjenja na tužbe, poslovima pravnog savjetovanja i davanja mišljenja, a sve u cilju da se pomogne studentima da kroz praksu primijene usvojena teorijska znanja i steknu početno iskustvo za valjano kasnije obavljanje pravničke profesije.

Ugovorne strane su postigle saglasnost da studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu obavljaju stručnu praksu u grupama od 6 (šest) studenata, u trajanju od 4 (četiri) dana sedmično po grupi, u dva godišnja ciklusa, i to po jedan ciklus u svakom semestru.

Gore pomenute grupe će biti formirane prema redosljedu prijavljivanja studenata za obavljanje stručne prakse, a terminski raspored grupa će biti naknadno i blagovremeno objavljivan na veb stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

Prva grupa studenata će moći da obavlja stručnu praksu u periodu od 25.11. do 28.11.2019. godine, od 10.00 do 14.00 sati.

Pravo na učešće u obavljanju stručne prakse imaju studenti četvrte godine prvog ciklusa studija i studenti apsolventi.

Fakultet je dužan da obezbijedi da se studenti ponašaju u skladu sa odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju rad Pravobranilaštva.

Prijave za obavljanje stručne prakse u Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine slati do 22.11.2019. godine, na mejl adresu prodekana za nastavu, doc. dr Lale Radislava (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.), od kojeg zainteresovani studenti mogu dobiti sve detaljne informacije o samoj praksi.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);