Obavještenja

RANG LISTE kandidata za upis na II (drugi) ciklus – master studija, prvi upisni rok

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

 

OBAVJEŠTENJE

 

Rang liste kandidata za upis na II (drugi) ciklus – master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, za prvi upisni rok, objavljene su na oglasnim tablama:

 

Sjedište u Palama

Odjeljenje van sjedišta u Bijeljini

Štampa