Obavještenja

Obavještenje: predaja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o završenom master studiju

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se studenti II (drugog) ciklusa studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, da su nakon odbrane završnog master rada – a prilikom predaje zahtjeva za izdavanje uvjerenja o završenom master studiju (završetku studija na drugom ciklusu) dužni uplatiti naknadu za izdavanje diplome u iznosu od 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka) shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2019/2020. godinu.

 

Pale, 10.10.2019. godine

STUDENTSKA SLUŽBA

PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa