Obavještenja

Javna odbrana završnog master rada kandidata

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

Pale

 

OBAVJEŠTENJE

 

Zakazuje se javna odbrana završnog master rada  kandidata Ane Grujić, dipl. pravnika pod nazivom ''Upravni ugovori – pojam i obeležja'' za 13.09.2019. godine u 16.00 časova, sala 23/II Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama.

 

Odbrana završnog master rada je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani. Master rad se može pogledati svakog radnog dana od 7.30–15.30 časova u biblioteci Fakulteta na Palama.

 

 

Pale, 04.09.2019. godine

 

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Radislav Lale, s.r.

Štampa