Vijesti

INFORMACIJA O UPISU NOVE GENERACIJE STUDENATA - VAŽNI DATUMI

INFORMACIJA O UPISU NOVE GENERACIJE STUDENATA

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisuje novu generaciju studenata u akademsku 2020/2021. godinu. Za buduće studente, važni su sljedeći datumi:

Objavljivanje konkursa                     10. jun;

Prijem dokumenata                             22–26. jun;

Prijemni ispit                                   1. i 2. jul.

Tačan datum održavanja prijemnog ispita odrediće Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u zavisnosti od razvoja situacije. Ukoliko bude potrebno da kandidati polažu prijemni ispit po grupama, biće održan 1. i 2. jula. Ukoliko bude bilo moguće da svi kandidati polažu prijemni ispit istovremeno, biće održan 1. jula. Kandidati će o ovome biti blagovremeno obaviješteni.

Kandidati iz Republike Srbije polažu prijemni ispit i upisuju fakultet pod istim uslovima kao i studenti iz Republike Srpske.

Za drugi upisni rok, važni datumi su:

Objavljivanje konkursa                     19. avgust;

Prijem dokumenata                            31. avgust – 4. septembar;

Prijemni ispit                                   7. septembar.

 

Za upis na prvi ciklus studija, kandidati polažu prijemni ispit koji se sastoji u izradi pismenog rada iz srpskog jezika, na zadatu temu. Osim toga, uzima se u obzir i uspjeh iz srednje škole.

Kandidati koji upisuju drugi ciklus (master studije) ne polažu prijemni ispit, osim ako broj kandidata ne bude veći od broja studenata koji se primaju na pojedine smjerove.

Štampa