Vijesti

UPIŠITE MASTER STUDIJ NA PRAVNOM FAKULTETU – DRUGI UPISNI ROK


Добар правник мора да прати нова стручна и научна сазнања. Да га вријеме не би прегазило, мора да се стално стручно усавршава. У томе му морају помоћи искусни, стручни и признати професори. Ново вријеме захтијева од дипломираног правника да своју диплому допуни још једном – дипломом мастера права. То ће бити кључ његовог стручног успјеха и напредовања у каријери.Да бисте то постигли, упишите мастер студиј на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Студирајте у свом граду, у Палама или у Бијељини, како бисте могли да ускладите породичне и пословне обавезе са студирањем.

Изаберите мастер студиј на државном факултету, на коме је остварен најбољи спој квалитета и приступачности, јер је годишња школарина само 880 КМ. Остварите сарадњу са угледним и искусним професорима, који ће Вас, кроз наставу и консултације, довести до нових знања теоријске и практичне природе.Користите се врло богатом факултетском библиотеком, која ће у цијелости задовољити Ваше потребе током студија.

Опредијелите се за један од студијских програма, који ће Вам омогућити да се усавршите у послу којим се бавите: Кривично право, Грађанско право (са модулима Грађанско право и Пословно право), Јавно право (са групама предмета из области уставног, управног, међународног, радног права и историје државе и права).Овакав наставни план омогућиће Вам да се усавршите у оним гранама права које Вас највише интересују и да постанете један од најбољих стручњака у правној струци.

Стекни звање мастера да би се укључио у европски систем образовања, 300 ECTS бодова је минимум за многа радна мјеста у Европи, а ускоро ће бити и код нас.

УСЛОВИ ЗА УПИС

Право пријаве на конкус за упис на други циклус студија вреднованих са 60 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 240 ECTS бодова.

Приликом уписа/пријаве на другом циклусу студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:

  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  • Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студија, односно основном студију;
  • Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију;
  • Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
  • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.

ДРУГИ УПИСНИ РОК – ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

  • пријављивање кандидата почиње 18. 10. 2019. године, а завршава 6. 11. 2019. године;
  • полагање пријемног испита је 7. 11. 2019. године са почетком у 9.00 часова;
  • објављивање резултата конкурса је 8. 11.2019. године до 14.00 часова;
  • упис примљених кандидата је 11–12. 11. 2019. године од 8.30 до 15.00 часова.

 

Погледајте НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ мастер студија.

Štampa