to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vijesti

PRAVNI FAKULTET I PRAVOBRANILAŠTVO BiH POTPISALI SU SPORAZUM O POSLOVNOJ SARADNJI

 

PRAVNI FAKULTET I PRAVOBRANILAŠTVO BiH POTPISALI SU SPORAZUM O POSLOVNOJ SARADNJI

Pravni fakultet i Pravobranilaštvo BiH zaklјučili su Sporazum kojim je predviđeno uspostavљaњe saradњe između ovih subjekata. Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković i Pravobranilac BiH prof. dr Mlađen Mandić, prilikom potpisivaњa Sporazuma istakli su kako na ovaj način žele da omoguće studentima svestranije obrazovaњe – da kroz praksu primijene teorijska znaњa i steknu početno iskustvo za kasnije vaљano obavљanje pravničke profesije.

Osnovni cilј Sporazuma je obavљanje studentske prakse u Pravobranilaštvu, u okviru koje će studenti Pravnog fakulteta imati priliku da se upoznaju sa organizacionom strukturom, predmetima, spisima i aktima iz nadležnosti Pravobranilaštva, razgovaraju sa pravobraniocem, zamjenicima i pomoćnicima pravobranioca o toku i ishodu postupaka koji se vode pred nadležnim sudovima i drugim institucijama, i uz dozvolu pravobranioca i nadzor pomoćnika pravobranioca aktivno učestvuju u obavљaњu različitih poslova i zadataka iz djelokruga rada Pravobranilaštva.

Osim studentske prakse, Sporzumom je predviđena i saradњa u slučaju potrebe angažovaњa pripravnikâ diplomiranih pravnika u Pravobranilaštvu. Na zahtjev Pravobranilaštva Pravni fakultet će predložiti nekoliko kandidata za angažovanje, od kojih Pravobranilaštvo može izabrati jednog ili više kandidata za obavљањe pripravničkog staža. Takođe, otvorena su vrata i za druge vidove saradњe u smislu organizovaњa naučnih i stručnih skupova, okruglih stolova, tematskih predavaњa i sličnih aktivnosti.

O konkretnim aktivnostima u vezi sa realizacijom Sporazuma (načinu prijavљivaњa, terminima i uslovima za obavљaњe studentske prakse), studenti će biti blagovremno obaviješteni od strane Uprave fakulteta.

 

   

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892