Vijesti

NAŠI STUDENTI U POSJETI UNIVERZITETU U VOROЊEŽU (RUSIJA)

NAŠI STUDENTI U POSJETI UNIVERZITETU U VOROЊEŽU (RUSIJA) 

Studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu, među kojima su i studenti Pravnog fakulteta, trenutno se nalaze u studijskoj posjeti Univerzitetu u Voroњežu (Rusija), gde se od 12. do 26. juna održava љetna škola. Na putu ka Voroњežu, studenti su uz cjelodnevni boravak noćili u Košicama (Slovačka), kao i Kijevu (Ukrajina), upoznavši neke od kulturnih, obrazovnih i istorijskih znamenitosti ovih gradova.

Rukovodstvo i studenti Univerziteta u Voroњežu našim studentima su priredili prijateљsku dobrodošlicu uz mnoštvo aktivnosti – studijskih predavaњa, kampova, družeњa i sl. Nadamo se da će ova saradnja biti nastavlјena i u narednim godinama na obostrano zadovoљstvo. Svim našim studentima želimo ugodan boravak, korisna i lijepa družeњa, i mnogo sreće tokom putovaњa. U prilogu pogledajte neke od fotografija iz Voronježa, Kijeva i Košica.

Štampa