Vijesti

ZAKLJUČENI SPORAZUMI O SARADNJI SA SRPSKIM UDRUŽENJEM ZA KRIVIČNO PRAVO I INSTITUTOM ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

ZAKLJUČENI SPORAZUMI O SARADNJI SA SRPSKIM UDRUŽENJEM ZA KRIVIČNO PRAVO I INSTITUTOM ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković i prodekan za nastavu doc. dr Radislav Lale boravili su u Beogradu, u posjeti Srpskom udruženju za krivično pravo i Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja. Tom prilikom, zaključeni su sporazumi o saradnji. Sporazum o saradnji sa Srpskim udruženjem za krivično pravo zaključen je sa predsjednikom udruženja, akademikom prof. dr Stankom Bejatovićem, dok je sporazum sa Institutom zaključen sa direktorkom dr Ivanom Stevanović.

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda jedinstvena je institucija ove vrste ne samo u Srbiji, nego i u bivšoj Jugoslaviji, jer sličan institut djeluje još samo u Ljubljani. Institut ima tradiciju dugu šest decenija i profilisao se kao značajna i uspješna naučno-istraživačka institucija. Zbog toga, značaj potpisivanja ovog sporazuma je ogroman. Sporazumom je predviđeno da će institut i fakultet sarađivati u realizaciji naučno-istraživačkih projekata, da će Institut organizovati stručnu praksu za nastavnike, saradnike i studente Fakulteta, da će zaposleni i saradnici Instituta i Fakulteta učestvovati na skupovima koji dvije institucije organizuju, da će naučni radnici Instituta držati predavanja studentima Pravnog fakulteta, te da će biti vršena razmjena naučne i stručne literature.

Sličan sporazum potpisan je i sa Srpskim udruženjem za krivično pravo. Imajući u vidu činjenicu da je ovo udruženje član Međunarodnog saveza pravnika iz Moskve i Međunarodnog udruženja za krivično pravo iz Pariza, dogovoreno je da će Udruženje angažovati nastavnike Pravnog fakulteta u realizaciji aktivnosti ovih međunarodnih udruženja. Osim toga, predsjednik Udruženja akademik Bejatović predložio je predstavnicima Pravnog fakulteta da pomogne u uspostavljanju kontakata sa Pravnim fakultetom Moskovskog državnog finansijskog univerziteta, što su predstavnici Fakulteta sa zadovoljstvom prihvatili. Planirana je posjeta kolega iz Moskve Pravnom fakultetu u oktobru.

  

 

Štampa