to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vijesti

POSJETA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA NARODNOJ SKUPŠTINI I VLADI REPUBLIKE SRPSKE

POSJETA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA NARODNOJ SKUPŠTINI I VLADI REPUBLIKE SRPSKE

Studenti Pravnog fakulteta koji studiraju u odjeljenju u Bijeljini posjetiće u utorak, 26. novembra 2019. godine Narodnu skupštinu Republike Srpske. Studenti će biti u prilici da prate tok sjednice Narodne skupštine, obratiće im se visoki funkcioneri Narodne skupštine i Vlade Republike Srpske, a potom će ručati u restoranu Narodne skupštine.

Sljedećeg dana, studenti će posjetiti Vladu Republike Srpske. Ova posjeta predstavljaće odličnu priliku za studente da se upoznaju sa radom institucija Republike Srpske, da razgovaraju sa njihovim funkcionerima, i, što studenti drugih fakulteta nikad nisu imali priliku, da prisustvuju sjednici Narodne skupštine.

Pravni fakultet organizuje posjetu u saradnji sa dr Sonjom Karadžić Jovićević, potpredsjednicom Narodne skupštine Republike Srpske, koja je inicirala ovu zajedničku aktivnost, ali i uz pomoć g. Nedeljka Ćorića, poslanika u Narodnoj skupštini, iz Bijeljine.

Fakultet će obezbijediti studentima prevoz od Bijeljine do Banje Luke i nazad, kao i besplatan smještaj u studentskom domu. Studenti će u domu biti smješteni u dvokrevetnim i četvorokrevetnim sobama. Broj mjesta je ograničen na 34.

Zainteresovani studenti treba da se prijave do utorka, 19. novembra, do 12.00 časova, na elektronsku adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Polazak će biti ispred zgrade Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini, u utorak, 26. novembra, u jutarnjim časovima, o čemu će studenti biti naknadno obaviješteni, a povratak iz Banje Luke u srijedu, 27. novembra, u ranim popodnevnim časovima. Studenti koji studiraju na Palama posjetiće ponovo Narodnu skupštinu i Vladu Republike Srpske u roku od mjesec ili dva dana.

Štampa El. pošta

OBAVJEŠTENJE O ORGANIZOVANJU STUDENTSKE PRAKSE U PRAVOBRANILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

 

OBAVJEŠTENJE O ORGANIZOVANJU STUDENTSKE PRAKSE U PRAVOBRANILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa Pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine, na osnovu međusobno zaključenog sporazuma o saradnji, organizuje studentsku praksu u ovoj pravosudnoj instituciji. Predmet pomenutog Sporazuma je obavljanje studentske prakse u Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine, u okviru koje će studenti imati priliku da se upoznaju sa organizacionom strukturom Pravobranilaštva, predmetima, spisima i aktima iz nadležnosti Pravobranilaštva, razgovaraju sa pravobraniocem, zamjenicima i pomoćnicima pravobranioca o toku i ishodu postupaka koji se vode pred nadležnim sudovima i drugim institucijama, i uz dozvolu pravobranioca i nadzor pomoćnika pravobranioca aktivno učestvuju u obavljanju različitih poslova i zadataka iz djelokruga rada Pravobranilaštva, kao što su priprema i izrada tužbenih zahtjeva i izjašnjenja na tužbe, poslovima pravnog savjetovanja i davanja mišljenja, a sve u cilju da se pomogne studentima da kroz praksu primijene usvojena teorijska znanja i steknu početno iskustvo za valjano kasnije obavljanje pravničke profesije.

Ugovorne strane su postigle saglasnost da studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu obavljaju stručnu praksu u grupama od 6 (šest) studenata, u trajanju od 4 (četiri) dana sedmično po grupi, u dva godišnja ciklusa, i to po jedan ciklus u svakom semestru.

Gore pomenute grupe će biti formirane prema redosljedu prijavljivanja studenata za obavljanje stručne prakse, a terminski raspored grupa će biti naknadno i blagovremeno objavljivan na veb stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

Prva grupa studenata će moći da obavlja stručnu praksu u periodu od 25.11. do 28.11.2019. godine, od 10.00 do 14.00 sati.

Pravo na učešće u obavljanju stručne prakse imaju studenti četvrte godine prvog ciklusa studija i studenti apsolventi.

Fakultet je dužan da obezbijedi da se studenti ponašaju u skladu sa odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju rad Pravobranilaštva.

Prijave za obavljanje stručne prakse u Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine slati do 22.11.2019. godine, na mejl adresu prodekana za nastavu, doc. dr Lale Radislava (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.), od kojeg zainteresovani studenti mogu dobiti sve detaljne informacije o samoj praksi.

Štampa El. pošta

STUDENTSKA STRUČNA PRAKSA U "TELRAD NET" D.O.O. BIJELJINA

Predstavnici kompanije „Telrad Net“ d.o.o. Bijeljina i Pravni fakultet postigli su sporazum o obavljanju studentske stručne prakse, na osnovu koga će naši studenti biti u mogućnosti da pohađaju praksu u ovom uspješnom privrednom društvu kada bude postojala potreba za tim kod ovog poslodavca. Po završenoj obuci, studentima će biti uručena potvrda o uspješno obavljenoj stručnoj praksi, koja im može pomoći prilikom budućeg zaposlenja.

Prvi student koji je uz preporuku Pravnog fakulteta upućen na jednomjesečnu praksu u „Telrad Net“ d. o. o. Bijeljina je apsolvent iz Bijeljine Stefan Radić, koji je i do sada pohađao više praksi i obuka koji je organizovao fakultet. Mentor koji će usmjeravati i nadzirati stručni rad studenta na praksi je Zona Gavrilović, glavni saradnik za pravne poslove u ovoj kompaniji, koja je naš bivši student. To je još jedan dokaz kvaliteta znanja i uspješnosti naših diplomiranih pravnika, ali i potvrda da naši studenti ne zaboravljaju svoj fakultet.

Pravni fakultet je u posljednjih godinu dana obezbijedio praksu za stotinjak studenata u različitim pravosudnim ustanovama, organima uprave i privrednim organizacijama, a desetak njih zahvaljujući toj praksi i preporuci fakulteta, nakon diplomiranja već obavlja pripravnicki staž, a neki su zasnovali i radni odnos. Uskoro bi trebalo da zaključimo još sporazuma o studenstkoj praksi, a cilj nam je da svaki student tokom studija obavi najmanje jednu praksu i jednu obuku koju organizuje fakultet.

Štampa El. pošta

OBILJEŽENI DAN I KRSNA SLAVA PRAVNOG FAKULTETA

 

Pravni fakultet je 31. oktobra obiљežio Dan fakulteta i Krsnu slavu Svetog Petra Cetinjskog. U prisustvu brojnih zvanica iz javnog života, obavљen je slavski obred, a potom je na svečanoj akademiji diplome dobilo 65 studenata koji su okončali studij na prvom ciklusu studija, i po dva magistra prava i mastera prava. Nagrade su dobili i najboљi student generacije i najboљi studenti II, III i IV godine studija. Ove godine, najboљi student generacije je Brano Hadži Stević, čija je prosječna ocjena tokom studija 10. On je dobio Nagradu „Prof. dr Bogdan Loza“, koju dodjeљuje Pravni fakultet, dok je načelnik Opštine Pale g. Boško Jugović dodijelio novčanu nagradu. Najboљi student II godine je Simeon Petković, sa prosječnom ocjenom 9,56, najboљi student III godine je Jovana Marković, sa prosječnom ocjenom 9,67, dok je najboљi student IV godine Marijana Nikić, sa prosječnom ocjenom 9,62. Diplome magistrima i masterima prava i nagradu najboљim studentima II, III i IV godine uručio je prof. dr Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 

Učesnicima svečane akademije obratio se rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Milan Kulić, koji je istakao da je srećan zbog toga što ovako veliki broj diplomiranih pravnika danas prima diplomu, poručujući mladim kolegama da ocjene, ma kako značajne, ne mogu biti jedino mjerilo znanja.

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković istakao je da je fakultet priznat kao jedan od temeљa Univerziteta u Istočnom Sarajevu i jedan od dva stuba naučnog rada u oblasti pravnih nauka i pravničkog obrazovanja u Republici Srpskoj. Pravni fakultet značajno doprinosi dolasku i ostanku mladih lјudi na ovim prostorima, otvara im perspektive uspješnog života u istočnom dijelu Republike, stvara im uslove za uspješno studiranje, a doprinosi i obogaćivanju kulturnog života.

Ove godine, fakultet je uspio da stabilizuje broj novoupisanih studenata, dok je broj studenata koji su upisali drugi ciklus studija ili master studije čak dva puta veći. Ove godine, fakultet organizuje i Pravnu kliniku ekološkog prava i, naročito značajnu, Pravnu kliniku zaštite od nasiљa u porodici. Organizovanjem ove klinike, Pravni fakultet neće samo pružiti znanja i vještine svojim studentima, nego će pomoći i ugroženim članovima društva, pogotovo ženama.

Posebno značajna bila je studentska praksa koju je prošlo skoro 80 studenata u područnim jedinicama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Studenti su stekli znanja i vještine o pitanjima o kojima su imali nedovoљna znanja, a kako su se na praksi odlično pokazali, već je troje studenata zasnovalo pripravnički status, sa izgledom za zaposlenje u budućnosti.

Ovakav pristup Pravnog fakulteta zasnovan je na uvjerenju da fakultet treba da pomogne svojim studentima u pronalasku zaposlenja, na taj način što će im pomoći da se, u praktičnom radu, sami preporuče budućem poslodavcu. Uvjereni smo da to oni, svojim znanjem i radnim navikama, umiju i mogu.

 

Krsnu slavu čestitao je kum Pravnog fakulteta akademik prof. dr Rajko Kuzmanović, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i predsjednik Udruženja pravnika Republike Srpske. Pošto je bio službeno odsutan iz zemlje, Kum je poslao pozdravno pismo u kome je istakao da je ponosan što je kum Pravnog fakulteta i srećan što je fakultet jedan od stubova pravne nauke i obrazovanja u Republici Srpskoj i regionu.

Obiљežavanju Krsne slave i Dana Pravnog fakulteta prisustvovali su: prof. dr Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu; prof. mr Sandra Ivanović, prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport; prof. dr Vera Ćevriz-Nišić, prorektor za nastavu; doc. dr Jelena Krunić, prorektor za nauku, istraživanje i razvoj; ambasador Republike Srbije u Bosni i Hercegovini g. Aleksandar Đorđević; savjetnik člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika g. Boško Tomić; predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine g. Zlatko Knežević; načelnik Opštine Pale g. Boško Jugović; predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo g. Miroslav Lučić; predsjednik Skupštine opštine Pale g. Siniša Lasica; načelnik Opštine Istočno Novo Sarajevo g. Ljubiša Ćosić; načelnik Opštine Trnovo g. Dragomir Gagović; načelnik Opštine Rogatica g. Milorad Jagodić; načelnica Opštine Kalinovik gđa Mileva Komlenović; sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prof. dr Miodrag Simović; sudije Suda Bosne i Hercegovine prof. dr Branko Morait i Sreto Crnjak; g. Luka Borovčanin, predsjednik Osnovnog suda u Sokocu; mr Srđan Raduљ, zamjenik direktora Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove; zamjenik pravobranioca Republike Srpske gđa Slađana Kosmajac; g. Mladen Draganić, u ime pravobranioca Bosne i Hercegovine g. Mandića; doc. dr Jelena Lepetić, prodekan za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i mr Dragan Pavić, sekretar fakulteta; sekretar Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci g. Dragan Miličić; dekani i prodekani fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu; predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu; profesori, asistenti, studenti i administrativni radnici Pravnog fakulteta.

Krsnu slavu i Dan fakulteta čestitali su: g. Nedeљko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske; gđa Sonja Jovičević-Karadžić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske; mr Džerard Selman, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske; mr Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Vlade Republike Srpske; gđa Dragica Radović, Ombudsman za djecu Republike Srpske; dekani pravnih fakulteta u Novom Sadu prof. dr Branislav Ristivojević, Nišu prof. dr Goran Obradović, Kragujevcu prof. dr Dragan Vujisić i Kosovskoj Mitrovici prof. dr Dušanka Jovović, te dekan Tehnološkog fakulteta iz Zvornika prof. dr Miladin Gligorić.

   
 
 
   
   

 

 

NAPOMENA: FOTOGRAFIJE MOŽETE POGLEDATI I PREUZETI OVDJE.

Štampa El. pošta

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИЗДАЊА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА НА САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ

На управо завршеном 64. Међународном београдском сајму књига, четвртог сајамског дана, 24. октобра 2019. године, на штанду Републике Српске представљен је Зборник радова „Право и вриједности“ у издању Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Зборник радова представио је уредник проф. др Радомир В. Лукић, истакавши да је у Зборнику објављено 29 радова истакнутих научних радника из области права на око 600 страна, који су саопштени на Научном скупу поводом Дана Правног факултета, а који је одржан 26. октобра 2018. године на Палама. Професор Лукић посебно је истакао да је одлуком Комисије за класификацију и категоризацију научних скупова при Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, прошлогодишњи скуп оцијењен као најбоље класификован и категорисан међу свим скуповима које организују факултети друштвено-хуманистичких наука у Републици Српској. Притом, уредник Зборника је нагласио да се нада да ће објављени радови из области јавног права, грађанског и привредног права, кривичноправне и историјскоправне области, наићи на подршку и препознавање у научној и стручној јавности, те допринијети расту угледа Правног факултета као установе која осим што учи, спаја и истражује. О издавачкој дјелатности Правног факултета говорио је доц. др Димитрије Ћеранић, продекан за научноистраживачки рад, који је истакао да се Факултет може похвалити у области издавачке дјелатности о чему свједоче зборници, монографије, и посебно научни часопис Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву. Крајем ове или почетком наредне године требало би да буде категорисан овај часопис који излази од 2010. године и који је уређен у складу са највишим стандардима предвиђеним у Правилнику о публиковању научних публикација Републике Српске. Ћеранић је нагласио да би зборник са овогодишњег Научног скупа поводом Дана Правног факултета требало да допринесе класификацији и категоризацији ове конференције као првог међународног научног скупа у области права икада одржаног у Републици Српској, и једног међу најзначајнијим научним скуповима у држави.

Štampa El. pošta

PONUDA ZA UČLANJENJE U BIBLIOTEKU „FILIP VIŠNJIĆ“ POVODOM DANA BIBLIOTEKE

 

Javna ustanova Narodna biblioteka „Filip Višnjić“ povodom Dana biblioteke, u utorak, 12. novembra 2019. godine, odobrava svim punolјetnim građanima koji nisu članovi Biblioteke kao i onima kojima članska karta ističe do kraja 2019. godine veliki popust na godišnju cijenu članarine koja će umjesto 20 KM za 365 dana biti samo 3 KM. S obzirom na dosadašnju uspješnu saradnju Biblioteke i Pravnog fakulteta, pozivamo zaposlene i studente našeg fakulteta da prihvate ponudu za učlanjenje koju nudi Biblioteka „Filip Višnjić“, Bijelјina. Molimo sve zainteresovane kolege da se do 6. novembra 2019. godine jave doc. dr Dimitriju Ćeraniću na elektronsku poštu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., i tom prilikom dostave slјedeće podatke: ime i prezime, ime jednog roditelјa, zanimanje, adresu stanovanja, broj telefona i i-mejl adresu, da bi Biblioteka mogla pripremiti članske karte. Plaćanje je moguće gotovinski prilikom preuzimanja članske karte. Na ovaj način želimo da omogućimo svim zaposlenim i studentima Pravnog fakulteta da dobiju člansku kartu bez čekanja u redovima. Ove godine Biblioteka slavi 87 godina postojanja, a obilјežavanje Dana biblioteke biće pod sloganom OSJETITE MOĆ ČITANJA KNJIGE.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892