to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vijesti

Rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

RANG LISTA

kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO,

sa sjedištem u Palama,

dana 1.7.2019. godine 

REDOVNI STUDIJ

 

RB

Prezime, ime (ime roditeљa)

ŠIFRA

Bodovi iz sr.škole

Bodovi sa kavlif.

 

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

1.       

GOLIJAN (Milanko) MILICA

PF1011

45.68

50

95.68

2.       

KOPRIVICA  (Kojo) BRANKO

PF1012

44.11

40

84.11

3.       

LOPATIĆ  (Vlatko) NIKOLINA

PF1013

43.75

40

83.75

4.       

PLANIĆ  (Milan) NIKOLINA

PF1016

40.59

40

80.59

5.       

SLAGALO (Petar) RENATA

PF1017

40.59

40

80.59

6.       

ZLIKOVAC  (Tomislav) MILICA

PF1018

40.48

40

80.48

7.       

TRIFKOVIĆ  (Branko) DANIJELA

PF1020

39.29

40

79.29

8.       

TOMANOVIĆ (Spasoje) ALEKSANDRA

PF1022

35.23

40

75.23

9.       

KOVAČEVIĆ (Slobodan) KRISTINA

PF1023

34.09

40

74.09

10.   

DžELATOVIĆ  (Boro) BILjANA

PF1024

33.96

40

73.96

11.   

IVANOVIĆ  (Zdravko)  NATALIJA

PF1014

41.93

30

71.93

12.   

PIKIĆ  (Dragan) BOJAN

PF1015

41.21

30

71.21

13.   

DžEBO (Slaviša) TATJANA

PF1028

31.01

40

71.01

14.   

VUJOVIĆ  (Milorad) ARSENIJE

PF1019

40.44

30

70.44

15.   

STOJANOVIĆ (Milan) SNEŽANA

PF1021

36.87

30

66.87

16.   

NIKITOVIĆ (Goran) NEMAЊA

PF1025

33.39

30

63.39

17.   

TOMIĆ (Ljubiša)  MILICA

PF1026

31.49

30

61.49

18.   

BOŠKOVIĆ (Nenad) ŽELjKO

PF1027

31.09

30

61.09

19.   

TODOROVIĆ  (Branislav)ANA

PF1029

27.47

30

57.47

20.   

REGOJE  (Goran) VASILIJE

PF1030

27.08

30

57.08

21.   

GOLIJANIN  (Danko) AЊA

PF1031

26.87

30

56.87

22.   

KOVAČEVIĆ  (Velimir) MIHAILO

PF1032

26.10

30

56.10

23.   

KUSMUK  (Branislav) JANA

PF1033

24.36

30

54.36


Zaklјučeno sa rednim brojem 23 (dvadesettri).

NAPOMENA: Kandidati od rednog broja 1 zakљučno sa rednim brojem 20 biće upisani

    kao redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srpske, a

    kandidati od rednog broja 21 zakљučno sa rednim brojem 23 biće

    upisan kao redovni sufinansirajući studenti.

 RANG LISTA

kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO,

Odjeљenje van sjedišta Bijeљina,

dana 1.7.2019. godine

REDOVNI STUDIJ

 

RB

Prezime, ime (ime roditelјa)

ŠIFRA

Bodovi iz sr.škole

Bodovi sa kavlif.

 

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

1.       

OSTOJIĆ  (Vukašin) BOJANA

PF2011

47.76

50

97.76

2.       

GUŽVIĆ  (Slaviša) ANASTASIJA

PF2012

47.50

50

97.50

3.       

DAMJANOVIĆ  (Srđan) MIHAILO

PF2013

47.38

50

97.38

4.       

STANČIĆ (Branko) HRISTINA

PF2014

46.75

50

96.75

5.       

GUZIJAN  (Miloš) BILjANA

PF2015

44.05

50

94.05

6.       

ARNAUT  (Nurija) DžENITA

PF2016

43.58

50

93.58

7.       

PARIĆ  (Jezdimir) SOFIJA

PF2018

42.67

50

92.67

8.       

JOSIPOVIĆ  (Cvijetin) ZARIJA

PF2017

43.05

40

83.05

9.       

GOJAKOVIĆ  (Nikola) STEFAN

PF2019

42.32

40

82.32

10.   

ŽIVANOVIĆ (Dragiša) DRAGANA

PF2020

41.56

40

81.56

11.   

PETRIĆ  (Ljubiša) NIKOLINA

PF2021

40.60

40

80.60

12.   

STOJANOVIĆ (Špiro) TAMARA

PF2022

39.01

40

79.01

13.   

MARKOVIĆ  (Gojko) ANDRIJANA

PF2023

38.12

40

78.12

14.   

SEKULIĆ  (Lazar) ŽELjKA

PF2024

37.75

40

77.75

15.   

RADIĆ (Radomir) SLOBODAN

PF2025

37.50

40

77.50

16.   

MILETIĆ (Nedelјko) DAJANA

PF2026

37.32

40

77.32

17.   

LUČIĆ (Branko) BRANKA

PF2027

37.02

40

77.02

18.   

MARINKOVIĆ (Ostoja) IVONA

PF2028

36.69

40

76.69

19.   

POLjČIĆ (Slaviša) MARIJA

PF2029

36.67

40

76.67

20.   

TODOROVIĆ  (Radenko) MARINA

PF2030

35.42

40

75.42

21.   

BARBU (Jovan) JOVANA

PF2031

34.12

40

74.12

22.   

TOPČIĆ (Zoran) LIDIJA

PF2041

27.88

40

67.88

23.   

VIDOVIĆ (Milosav)  MIHAELA

PF2032

32.30

30

62.30

24.   

JOVIČIĆ  (Ratko) RISTO

PF2033

32.29

30

62.29

25.   

ĐERIĆ  (Milivoje) ANĐELA

PF2034

31.97

30

61.97

26.   

RADOJKOVIĆ  (Zoran) MARKO

PF2035

31.08

30

61.08

27.   

STOJANOVIĆ  (Nada) SANDRA

PF2036

30.72

30

60.72

28.   

DIMITRIĆ (Zoran) ANDRIJA

PF2037

29.77

30

59.77

29.   

ĐURĐEVIĆ  (Radmilo) ANA - MARIJA

PF2038

28.97

30

58.97

30.   

MIJATOVIĆ (Zoran) JELENA

PF2039

28.84

30

58.84

31.   

VIĆANOVIĆ (Milenko) VESNA

PF2042

27.83

30

57.83

32.   

NOVAKOVIĆ (Svetislav) MILENA

PF2043

26.73

30

56.73

33.   

VUJIĆ (Predrag) DEJAN

PF2044

26.55

30

56.55

34.   

KARANOVIĆ (Branislav) STEFAN

PF2040

28.75

20

48.75


Zaklјučno sa rednim brojem 34 (tridesetčetiri).

NAPOMENA: Kandidati od rednog broja 1 zakљučno sa rednim brojem 20 biće upisani

    kao redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srpske, a

    kandidati od rednog broja 21 zakљučno sa rednim brojem 34 biće

    upisani kao redovni sufinansirajući studenti.

 

 

RANG LISTA

kandidata koji su polagali prijemni ispit na Pravnom fakultetu

Univerziteta u Istočnom Sarajevu - STUDIJSKI PROGRAM PRAVO,

Odjeљenje van sjedišta Bijeљina,

dana 1.7.2019. godine 

VANREDNI STUDIJ

RB

Prezime, ime (ime roditelјa)

ŠIFRA

Bodovi iz sr.škole

Bodovi sa kavlif.

 

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

1.       

KURTEŠ (Neđo) MLADEN

PF2045

38.22

30

68.22


Zakљučeno sa rednim brojem 1 (jedan).

 

Upis primљenih kandidata počinje 08.07.2019. godine, a završava se 12.07.2019. godine. 

Kandidati su prilikom upisa dužni dostviti:

  • љekarsko uvjereњe koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja, ukљučivati i nalaz psihologa.
  • Dvije fotografije
  • Dokaz o uplati (uplatnice se mogu uzeti u Studentskoj službi)

 

 

 

Štampa El. pošta

NA PRAVNOM FAKULTETU DIPLOMIRAO PRVI STUDENT sa prosječnom ocjenom 10

NA PRAVNOM FAKULTETU DIPLOMIRAO PRVI STUDENT sa prosječnom ocjenom 10

Na Pravnom fakultetu nedavno je diplomirao prvi student od obnavљaњa rada 1994. godine pa do danas, koji je studije okončao sa prosječnom ocjenom 10.

Brano Hadži Stević iz Bijeљine položio je sve ispite predviđene Nastavnim planom sa ocjenama 10, i tako postao najuspješniji student koji je u poslјednjih 25 godina diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Brano Hadži Stević je rođen 25. januara 1997. godine u Bijelјini. Završio je Osnovnu školu „Stevan Nemanja“ u Gornjem Dragalјevcu prosječnom ocjenom 5, za šta je nagrađen Vukovom diplomom. Tehničku školu „Mihajlo Pupin“ završio je u Bijeљini, takođe, odličnim uspjehom. Akademske 2015/2016. godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na kojem je diplomirao 27. juna 2019. godine.

Tokom studiraњa na Pravnom fakultetu nagrađivan je kao najboљi student druge, treće i četvrte godine, a maja 2019. godine Univerzitet u Istočnom Sarajevu mu je dodijelio Plaketu za izuzetan uspjeh postignut tokom studija. Takođe, bio je član Besjedničke sekcije, učesnik na nekoliko takmičeњa iz besjedništva, te učesnik domaćih i međunarodnih škola na kojima su učestvovali studenti iz tridesetak država. Bio je učesnik Škole rodne ravnopravnosti koju je 2016. godine organizovao Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradњi sa organizacijom UN Women. Septembra 2017. godine bio je učesnik Škole tolerancije na Palama, koju su organizovali Univerzitet Milano-Bikoka iz Italije, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet u Sarajevu, a tema Škole bila je „Evropa, granice i migracije“. Naredne, 2018. godine, učestvovao je na Školi tolerancije koju su organizovali isti univerziteti, a koja je održana u Italiji (Milano) na temu „Preispitivanje kulture tolerancije: grupe, konflikti i pomireњe“.

Napisao je više radova iz oblasti prava, prvenstveno iz ustavnog prava. Autor je dva naučna rada: „Pitanje suverenosti Bosne i Hercegovine s obzirom na ovlašćenja visokog predstavnika“ i „Jačanje izvršne vlasti – vlada kao prikriveni zakonodavac“. Pored toga, napisao je radove „Društveni značaj i perspektive rodne ravnopravnosti“ i „Bosna i Hercegovina: nenaučena lekcija i neizvijesna budućnost“, povodom škola čiji je učesnik bio. Tokom studiraњa je napisao dvadeset seminarskih radova iz javnopravne, građanskopravne i krivičnopravne materije.

Čestitamo kolegi Hadži Steviću na odličnom uspjehu i želimo mu nastavak uspješne profesionalne karijere, kao i sreću u daљem životu. Nadamo se da će mnogi studenti nastaviti ovim putem, jer Pravni fakultet želi i može od svojih studenata da napravi najboљe u struci.

Video snimci sa YouTube-a:

https://www.youtube.com/watch?v=RuwsOpforRo;

https://www.youtube.com/watch?v=Bf62Q-fskQU, od 00:17 do 20:01;

https://www.youtube.com/watch?v=PKbGankMMjE, od 20:05 do 30:25.

 

 

 

 

Štampa El. pošta

PRAVNI FAKULTET I PRAVOBRANILAŠTVO BiH POTPISALI SU SPORAZUM O POSLOVNOJ SARADNJI

 

PRAVNI FAKULTET I PRAVOBRANILAŠTVO BiH POTPISALI SU SPORAZUM O POSLOVNOJ SARADNJI

Pravni fakultet i Pravobranilaštvo BiH zaklјučili su Sporazum kojim je predviđeno uspostavљaњe saradњe između ovih subjekata. Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković i Pravobranilac BiH prof. dr Mlađen Mandić, prilikom potpisivaњa Sporazuma istakli su kako na ovaj način žele da omoguće studentima svestranije obrazovaњe – da kroz praksu primijene teorijska znaњa i steknu početno iskustvo za kasnije vaљano obavљanje pravničke profesije.

Osnovni cilј Sporazuma je obavљanje studentske prakse u Pravobranilaštvu, u okviru koje će studenti Pravnog fakulteta imati priliku da se upoznaju sa organizacionom strukturom, predmetima, spisima i aktima iz nadležnosti Pravobranilaštva, razgovaraju sa pravobraniocem, zamjenicima i pomoćnicima pravobranioca o toku i ishodu postupaka koji se vode pred nadležnim sudovima i drugim institucijama, i uz dozvolu pravobranioca i nadzor pomoćnika pravobranioca aktivno učestvuju u obavљaњu različitih poslova i zadataka iz djelokruga rada Pravobranilaštva.

Osim studentske prakse, Sporzumom je predviđena i saradњa u slučaju potrebe angažovaњa pripravnikâ diplomiranih pravnika u Pravobranilaštvu. Na zahtjev Pravobranilaštva Pravni fakultet će predložiti nekoliko kandidata za angažovanje, od kojih Pravobranilaštvo može izabrati jednog ili više kandidata za obavљањe pripravničkog staža. Takođe, otvorena su vrata i za druge vidove saradњe u smislu organizovaњa naučnih i stručnih skupova, okruglih stolova, tematskih predavaњa i sličnih aktivnosti.

O konkretnim aktivnostima u vezi sa realizacijom Sporazuma (načinu prijavљivaњa, terminima i uslovima za obavљaњe studentske prakse), studenti će biti blagovremno obaviješteni od strane Uprave fakulteta.

 

   

 

 

Štampa El. pošta

У РАЗГОВОРУ СА АДВОКАТОМ ДЕЈАНОМ БОГДАНОВИЋЕМ ИЗ БИЈЕЉИНЕ 

Да Правни факултет не заборавља своје бивше студенте, нити они нас, те да остварујемо успјешну међусобну сарадњу, доказујемо и отварањем нове рубрике – И они су били наши студенти и још увијек су са нама.

У разговору са нашим бившим студентима, данашњим успјешним судијама, адвокатима, тужиоцима и др., сазнајте шта их је опредијелило да упишу Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву.

Зашто се наш некадашњи студент Дејан Богдановић, након што је за три и по године окончао студије права, отиснуо у адвокатске воде и постао један од најуспјешнијих адвоката у Бијељини, Републици Српској и БиХ...

Факултетски дани, студентска пракса у Aдвокатској канцеларији Стојановић, прва суђења, полагање правосудног испита, адвокатски позив, али и каснија подршка раду наше бесједничке секције...

О свему овоме, прочитајте у ИНТЕРВЈУУ, а можете потражити и јутјуб прилоге са рочишта на којима је адвокат Богдановић заступао своје странке.

Линкове можете отворити кликом на наглашени текст.

Štampa El. pošta

POTREBNA DOKUMENTA PRILIKOM PRIJAVE/UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA

Prilikom upisa/prijave na prvi ciklus studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta, i to:

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;

- originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;

- dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita;

Štampa El. pošta

NAŠI STUDENTI U POSJETI UNIVERZITETU U VOROЊEŽU (RUSIJA)

NAŠI STUDENTI U POSJETI UNIVERZITETU U VOROЊEŽU (RUSIJA) 

Studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu, među kojima su i studenti Pravnog fakulteta, trenutno se nalaze u studijskoj posjeti Univerzitetu u Voroњežu (Rusija), gde se od 12. do 26. juna održava љetna škola. Na putu ka Voroњežu, studenti su uz cjelodnevni boravak noćili u Košicama (Slovačka), kao i Kijevu (Ukrajina), upoznavši neke od kulturnih, obrazovnih i istorijskih znamenitosti ovih gradova.

Rukovodstvo i studenti Univerziteta u Voroњežu našim studentima su priredili prijateљsku dobrodošlicu uz mnoštvo aktivnosti – studijskih predavaњa, kampova, družeњa i sl. Nadamo se da će ova saradnja biti nastavlјena i u narednim godinama na obostrano zadovoљstvo. Svim našim studentima želimo ugodan boravak, korisna i lijepa družeњa, i mnogo sreće tokom putovaњa. U prilogu pogledajte neke od fotografija iz Voronježa, Kijeva i Košica.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892