to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vijesti

UPIŠITE MASTER STUDIJ NA PRAVNOM FAKULTETU

Добар правник мора да прати нова стручна и научна сазнања. Да га вријеме не би прегазило, мора да се стално стручно усавршава. У томе му морају помоћи искусни, стручни и признати професори. Ново вријеме захтијева од дипломираног правника да своју диплому допуни још једном – дипломом мастера права. То ће бити кључ његовог стручног успјеха и напредовања у каријери.Да бисте то постигли, упишите мастер студиј на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Студирајте у свом граду, у Палама или у Бијељини, како бисте могли да ускладите породичне и пословне обавезе са студирањем.

Изаберите мастер студиј на државном факултету, на коме је остварен најбољи спој квалитета и приступачности, јер је годишња школарина само 880 КМ. Остварите сарадњу са угледним и искусним професорима, који ће Вас, кроз наставу и консултације, довести до нових знања теоријске и практичне природе.Користите се врло богатом факултетском библиотеком, која ће у цијелости задовољити Ваше потребе током студија.

Опредијелите се за један од студијских програма, који ће Вам омогућити да се усавршите у послу којим се бавите: Кривично право, Грађанско право (са модулима Грађанско право и Пословно право), Јавно право (са групама предмета из области уставног, управног, међународног, радног права и историје државе и права).Овакав наставни план омогућиће Вам да се усавршите у оним гранама права које Вас највише интересују и да постанете један од најбољих стручњака у правној струци.

Стекни звање мастера да би се укључио у европски систем образовања, 300 ECTS бодова је минимум за многа радна мјеста у Европи, а ускоро ће бити и код нас.

УСЛОВИ ЗА УПИС

Право пријаве на конкус за упис на други циклус студија вреднованих са 60 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 240 ECTS бодова.

Приликом уписа/пријаве на другом циклусу студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 • Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном И циклусу студија, односно основном студију;
 • Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију;
 • Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.

Погледајте НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ мастер студија.

Štampa El. pošta

POZIV ZAINTERESOVANIM STUDENTIMA DA UČESTVUJU U RADU EKOLOŠKE PRAVNE KLINIKE

 

У склопу пројекта „Еколошка правна клиника“ Удружње Аархус центар у БиХ ће у периоду од половине септембра до половине децембра 2019. године организовати правну клинику за по десет студената Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и Правног факултета Универзитета у Сарајеву. Поред предавања, која ће бити организована у просторијама Мисије ОЦСЕ-а у Сарајеву, студенти ће ићи у посјету „Центру за посјетиоце Пецка“ код Мркоњић Града (студијска посјета извору ријеке Сане).

Циљ ове правне клинике је обука студената за практичну примјену правних прописа из области екологије, посебно Аархуске конвенције, у домаћем правном поретку, кроз рад на конкретним случајевима. Рад правне клинике ће се одвијати у четири сесије, током којих ће бити одржан низ предавања и обука за практичну примјену правних прописа из области екологије.

Прва сесија ће бити одржана 13. и 14. октобра 2019. године. Детаљан програм рада правне клинике биће објављен након што се утврди коначна листа учесника правне клинике. Све трошкове учешћа судената у раду правне клинике сноси организатор, Удружење Аархус центар у БиХ.

Позивамо све заинтересоване студенте првог и другог циклуса студија да се пријаве за учешће у раду еколошке правне клинике вишем асистенту Сањи Крешталица, мр путем е-маил адресе Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. до понедјељка, 7. октобра 2019. године.

Напомињемо да је број учесника ограничен, те ће у случају већег броја пријављених кандидата предност имати студенти виших година студија.

Štampa El. pošta

TREĆI UPISNI ROK - SLOBODNA MJESTA

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

КОНКУРС

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ПРВУ ГОДИНУ

ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 • Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.
 • Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.
 • Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:
  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет). На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.

 • Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља комисија за упис студената организационе јединице Универзитета у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме Универзитета.
 • Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи.

У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

 • У складу са Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19 од 05.2019. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2019/2020. години, кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два или више студијских програма, с тим да право уписа могу остварити само на једном од изабраних студијских програма, а у складу са одобреним бројем студената на појединим студијским програмима.

 

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК – ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

 • пријављивање кандидата почиње 17. 9. 2019. године, а завршава 24. 9. 2019. године;
 • полагање пријемног испита је 25. 9. 2019. године са почетком у 9.00 часова;
 • објављивање резултата конкурса је 26. 9.2019. године до 14.00 часова;
 • упис примљених кандидата је 27. 9. 2019. године од 8.30 до 15.00 часова.

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

 • Висина школарине за редовне студенте који суфинансирају трошкове студија за студијске програме првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/2020. годину утврђује се Одлуком Владе Републике Српске, док се висина школарине за студенте који самофинансирају трошкове студија, ванредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује одлуком управног одбора високошколске установе.
 • Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности на првом и другом циклусу студија износи 60,00 КМ за студијске програме организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву.

Уплата ће се вршити према одлукама Управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити на организационим јединицама Универзитета.

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

 • Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личне документе (личну карту или пасош).
 • Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:
  • извод из матичне књиге рођених;
  • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  • оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности;
  • љекарско увјерење подносе кандидати:
   • за Медицински факултет у Фочи, издато од стране Студентске поликлинике Медицинског факултета у Фочи;
   • за Факултет физичког васпитања и спорта Пале;
 • Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг-листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.
 • Кандидат који је остварио право на упис а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.
 • Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење.
 • Ранг-листа за све циклусе студија објављује се на веб-страници и огласној табли организационе јединице/Универзитета.
 • Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета/академија умјетности, у року од 24 часа од објављивања ранг-листе на огласној табли и веб-страници организационе јединице/Универзитета.

Одлука по приговору донијеће се у року од два дана од подношења приговора за први циклус и три дана од подношења приговора за други циклус студија од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли/веб-страници организационе јединице /Универзитета.

 

 • Кандидати ће на веб-страницама организационих јединица/Универзитета имати увид у посебне услове које прописују факултети/академије, податке о смјеровима/усмјерењима унутар студијског програма, податке о звањима која се стичу завршетком студијског програма, као и висини школарине у академској 2019/2020. години.

 

 

МАСТЕР - ДРУГИ ЦИКЛУС

ДРУГИ УПИСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

 

OПШTE OДРEДБE ЗA УПИС НA ДРУГИ ЦИКЛУС СTУДИJA

Прaвo приjaвe нa кoнкус зa упис нa други циклус студиja врeднoвaних сa 60 EЦTС бoдoвa имajу кaндидaти кojи су прeтхoднo зaвршили први циклус oдгoвaрajућих aкaдeмских студиja и стeкли нajмaњe 240 EЦTС бoдoвa.

Прaвo приjaвe нa кoнкус зa упис нa други циклус студиja врeднoвaних сa 120 EЦTС бoдoвa имajу кaндидaти кojи су прeтхoднo зaвршили први циклус oдгoвaрajућих aкaдeмских студиja и стeкли нajмaњe 180 EЦTС бoдoвa.

Приликoм уписa/приjaвe нa другoм циклусу студиja, кaндидaт je дужaн пoдниjeти приjaву и прилoжити сљeдeћa дoкумeнтa и тo:

 • Извoд из мaтичнe књигe рoђeних;
 • Увjeрeњe o држaвљaнству кoje ниje стaриje oд 6 мjeсeци;
 • Oргинaл или oвjeрeну кoпиjу диплoмe o зaвршeнoм И циклусу студиja, oднoснo oснoвнoм студиjу;
 • Увjeрeњe o пoлoжeним испитимa нa првoм циклусу студиja oднoснo oснoвнoм студиjу;
 • Нaстaвни плaн и прoгрaм студиja кoje je кaндидaт зaвршиo (укoликo je студирao нa другoм фaкултeту);
 • Дoкaз o уплaти нaкнaдe зa пoлaгaњe приjeмнoг испитa или испитa зa прoвjeру склoнoсти и спoсoбнoсти.

Рaнг-листa oбjaвљуje сe нa oглaснoj тaбли oргaнизaциoнe jeдиницe унивeрзитeтa и интернет стрaници Унивeрзитeтa.

Кaндидaт кojи смaтрa дa пoступaк рaнгирaњa ниje прaвилнo прoвeдeн, имa прaвo пригoвoрa дeкaну фaкултeтa/aкaдeмиje, у рoку oд 24 чaсa oд oбjaвљивaњa рaнг-листe  нa oглaснoj тaбли oргaнизaциoнe jeдиницe унивeрзитeтa.

Oдлукa пo пригoвoру дoниjeћe сe у рoку oд три дaнa oд пoднoшeњa пригoвoрa и сaoпштaвa сe пoднoсиoцу пригoвoрa и oбjaвљуje нa oглaснoj тaбли oргaнизaциoнe jeдиницe унивeрзитeтa.

Висина школарине за редовне студенте који суфинансирају трошкове студија за студијске програме првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/2020. годину утврђује се Одлуком Владе Републике Српске, док се висина школарине за студенте који самофинансирају трошкове студија, ванредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује одлуком управног одбора високошколске установе.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности на првом и другом циклусу студија износи 60,00 КМ за студијске програме организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву.

Уплата ће се вршити према одлукама Управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити на организационим јединицама Универзитета.

 

КOНКУРСНИ РOКOВИ ЗA ДРУГИ ЦИКЛУС СTУДИJA                                                                                                         

Кoнкурс зa упис студeнaтa нa други циклус студиja, oтвoрeн je oд 17.06.2019. гoдинe дo 16.10.2019. гoдинe дo кaдa ћe кaндидaти мoћи прeдaти свoje приjaвe;

Пoлaгaњe приjeмнoг испитa нa другoм циклусу студиja нa Унивeрзитeту у Истoчнoм Сaрajeву oбaвићe сe 17.10.2019. гoдинe сa пoчeткoм у 9,00 чaсoвa.

Обjaвљивaњe рeзултaтa кoнкурсa je 18.10.2019. гoдинe дo 14,00 чaсoвa

Упис примљeних кaндидaтa пoчињe 21.10.2019. гoдинe, a зaвршaвa сe 23.10.2019. гoдинe

 

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Štampa El. pošta

PRAVNI FAKULTET ĆE ORGANIZOVATI EKOLOŠKU PRAVNU KLINIKU U SARADNјI SA AARHUS CENTROM IZ SARAJEVA

 

На Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, одржан је састанак представника Аархус центра из Сарајева – Нине Крешевљаковић и Амиле Џоко, са деканом проф. др Гораном Марковићем и продеканом за научно-истраживачки рад доц. др Димитријем Ћеранићем те вишим асистентом Сањом Крешталица, мр. На састанку је договорена сарадња у оквиру које ће се спровести пројекат „Еколошка правна клиника“, у коме ће учествовати по десет студената Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и Правног факултета Универзитета у Сарајеву. Циљ правне клинике је да се студенти обуче за практичну примјену правних прописа из области екологије кроз рад на конкретним случајевима, односно да се размотре начини примјене Аархуске конвенције у домаћем правном поретку.

Правна клиника ће трајати три и по мјесеца, током којих ће се одржати четири сесије предавања. Прва, трећа и четврта сесија ће бити организоване у Сарајеву, у трајању од по једног дана, средином октобра те у првој и у другој половини новембра. Током друге сесије, крајем октобра, студенти ће у данима викенда боравити у „Центру за посјетиоце Пецка“ надомак Мркоњић Града, гдје ће посјетити извор ријеке Сане. По завршетку пројекта, у првој половини децембра, свим полазницима клинике биће додијељени сертификати за успјешно завршену обуку.

Путем званичне интернет странице факултета, студенти ће почетком наредне седмице бити обавијештени о начину и времену пријаве као и о свим детаљима одржавања правне клинике.

Ово је трећа правна клиника која се одржава на Правном факултету у посљедњих годину дана, што је још један доказ да наши студенти осим теоријских знања имају прилику да се обуче и за рад у пракси.

Представници Аархус центра и Правног факултета договорили су заједничке активности и у вези са проучавањем позитивног права из области екологије, студентске праксе и учешћа на домаћим и међународним пројектима. Ускоро би требало да буде потписан и протокол о сарадњи којим ће се ближе уредити ова питања.

Štampa El. pošta

KONKURS ZA (SU)FINANSIRANJE OMLADINSKIH PROGRAMA I PROJEKATA

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske raspisalo je Konkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata na koji se mogu prijaviti omladinske organizacije, organizacije za mlade i republičke omladinske organizacije koje su ispunile obavezu upisa u Omladinski registar koji vodi Ministarstvo, a čija su akta usklađena sa Zakonom o omladinskom organizovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 98/04, 119/08 i 1/12) i Pravilnikom o upisu u omladinski registar („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 45/12).

Maksimalan iznos pojedinačnih sredstava koja se dodjeљuju za (su)finansiranje programa i projekata omladinskih organizacija i organizacija za mlade je 5000,00 KM, a republičkih omladinskih organizacija 10.000,00 KM.

Osnovni uslovi za učešće na konkursu za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata su:

 1. a)  da programi i projekti doprinose poboљšanju položaja mladih u Republici Srpskoj,
 2. b) da su nosioci realizacije programa i projekata ispunili sve ranije utvrđene obaveze prema Ministarstvu,
 3. v) da su programi i projekti od opšteg interesa za Republiku Srpsku i/ili jedinicu lokalne samouprave,
 4. g) da su ciљevi programa i projekata u skladu sa planiranim ciљevima i aktivnostima Omladinske politike Republike Srpske,
 5. d) da programi i projekti ukљučuju veći broj mladih u realizaciji aktivnosti i/ili kao krajnje korisnike,

đ) da se programi i projekti odnose na minimum jednu tematsku oblast definisanu u konkursu  i

 1. e)  da se programi i projekti realizuju u roku od šest mjeseci od dana zatvaranja konkursa.

Konkurs je otvoren do 24.09.2019.godine, a sve informacije u vezi sa konkursom i aplikacioni obrasci nalaze se na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta (OVDJE):

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892