to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vijesti

DEKAN PRAVNOG FAKULTETA RAZGOVARAO SA PREDSTAVNICIMA SLUŽBENOG GLASNIKA IZ BEOGRADA

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković razgovarao je sa predstavnicima JP „Službeni glasnik“ iz Beograda dr Mijodragom Radojevićem, urednikom Pravne biblioteke i gđom Milinom Krejović, stručnim saradnikom za plasman i prodaju knjiga. Službeni glasnik je najveći i najugledniji izdavač naučne i stručne literature na Balkanu, koji izdaje naučna dјela domaćih i stranih autora, kao i komentare zakona, priručnike i drugu literaturu. Izdavački opus Službenog glasnika znatno je veći i značajniji od izdavačke dјelatnosti bilo kog drugog izdavača.

Poseban dio izdavačke dјelatnosti Službenog glasnika čini Pravna biblioteka, u okviru koje se objavljuju naučna i stručna dјela iz oblasti pravnih nauka, a Glasnik je izdavač i dјela iz drugih nauka. Pravni fakultet nastoji da omogući svojim nastavnicima, saradnicima i studentima, kao i nastavnicima, saradnicima i studentima drugih fakulteta, te građanima da brzo, jednostavno i po povoljnim cijenama dođu do vrlo cijenjene literature. To je od izuzetnog značaja za naučni rad, ali i za obogaćivanje kulturnog života u našoj sredini.

Cilj sastanka bio je da se pronađu načini distribucije izdanja Službenog glasnika, koji će u prvom redu zadovoljiti potrebe nastavnika Pravnog, ali i Filozofskog i Ekonomskog fakulteta, kao i građana koji imaju potrebu za vrhunskom knjigom. Predstavnici Službenog glasnika pokazali su konkretan interes za saradnju sa našim fakultetom, u obostranom interesu, ali i u interesu šire zajednice. Postignut je načelni dogovor o tome kako će izdanja Službenog glasnika biti dostupna na našem tržištu, o čemu će zainteresovani biti obaviješteni u narednom periodu.

Štampa El. pošta

DEKAN PRAVNOG FAKULTETA RAZGOVARAO SA PREDSJEDNIKOM ZBORA ADVOKATA ISTOČNOG SARAJEVA

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković razgovarao je sa predsjednikom Zbora advokata Istočnog Sarajeva g. Aleksandrom Majkalovićem. Razgovor je upriličen na inicijativu našeg dekana, a ticao se saradnje fakulteta i advokata sa područja koje obuhvata ovaj zbor advokata. Učesnici razgovora iskazali su spremnost da razviju svestranu saradnju. Ona bi se, u prvom redu, ogledala u studentskoj praksi, koju bi studenti mogli da pohađaju u određenim advokatskim kancelarijama, u oblicima o kojima bude postignut dogovor. Advokati iz Istočnog Sarajeva takođe će držati predavanja studentima i učestvovati u simulacijama suđenja.

Pravni fakultet je ponudio Zboru advokata da njegovi članovi imaju pristup bogatoj biblioteci fakulteta (koja obuhvata i pristup službenim glasilima Jugoslavije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske od 1945. godine do danas), da fakultet organizuje besplatnu obuku za rukovanje bazom propisa Paragraf Lex, da profesori fakulteta drže predavanja članovima Zbora advokata, te da zajedno organizujemo okrugle stolove i učestvujemo u javnim raspravama o nacrtima zakona.

Na ovaj način, biće obogaćena studentska praksa, jer će obuhvatiti nove oblike, koje studenti dosad nisu pohađali, a fakultet će svojim aktivnostima dati doprinos razvoju pravosudnog sistema i advokatske profesije.

Štampa El. pošta

ČESTITKA DEKANA POVODOM PRAZNIKA VASKRSENJA HRISTOVOG

Foto: Vaskrsenje Hristovo, freska ispod kupole dečanske crkve. Izvor: facebook.com/Decani.Manastir

Svim zaposlenima i studentima na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji proslavljaju Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, i svim prijateljima Pravnog fakulteta koji dočekuju ovaj praznik, upućujem najsrdačnije čestitke.

U nadi da će proslavljanje proteći u radosti i dobrom zdravlju, i donijeti novu snagu, pozdravljam Vas tradicionalnim pozdravom Hristos vaskrse!

DEKAN

Prof. dr Goran Marković

Štampa El. pošta

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI I RAZUMIJEVANJU SA PREDSJEDNIKOM SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković i predsjednik Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine mr Siniša Milić potpisali su Memorandum o razumijevanju i saradnji. Potpisivanje Memoranduma predstavlja osnov za bogatu saradnju dviju institucija, na obrazovnom, zakonodavnom i istraživačkom planu.
Memorandumom je predviđeno organizovanje niza zajedničkih aktivnosti, kao što su: saradnja u oblasti izrade zakona i drugih pravnih akata iz nadležnosti Skupštine; studentska praksa u Skupštini; organizovanje seminara, u saradnji sa Evropskom organizacijom za javno pravo, s ciljem stručnog usavršavanja zaposlenih u Skupštini, drugim javnim institucijama i javnim preduzećima u Distriktu; unapređenje pravnog sistema na principima vladavine prava, ljudskih prava, tolerancije, i dr.; unapređenje visokoškolskog obrazovanja, zasnovanog na istinskim vrijednostima znanja, istraživanja, kritičkog mišljenja i društvene odgovornosti.

Potpisnici Memoranduma istakli su značaj visokog obrazovanja za razvoj našeg društva i potrebu da visokoškolske ustanove učestvuju u razvoju šire društvene zajednice. S tim ciljem, uspostavlja se saradnja između Pravnog fakulteta i Skupštine Brčko Distrikta, budući da obje institucije treba da imaju aktivnu ulogu u razvoju društva, doprinoseći njegovom razvoju, čemu treba da doprinesu i zajedničke aktivnosti koje će biti ostvarene u narednom periodu. Jedna od prvih biće obnova saradnje sa Evropskom organizacijom za javno pravo, koja ima svoju regionalnu kancelariju u Brčkom, a Univerzitet u Istočnom Sarajevu je kolektivni član ove organizacije. Nakon posjete čelnika ove organizacije, biće konkretizovani oblici saradnje u bliskoj budućnosti. Sastanku i potpisivanju Memoranduma prisustvovali su viši ass. Đorđe Marilović, mr sa Pravnog fakulteta i Nemanja Krivokapić, mr, šef odsjeka u Sektoru za koordinaciju politika i pravne poslove Brčko Distrikta.

Štampa El. pošta

DEKAN PRAVNOG FAKULTETA RAZGOVARAO SA GRADONAČELNIKOM ISTOČNOG SARAJEVA

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković razgovarao je sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva g. Ljubišom Ćosićem. Tokom razgovora, sagovornici su se dotakli brojnih tema od značaja za razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu, njegovog Pravnog fakulteta i Grada Istočno Sarajevo. Gradonačelnik Ćosić je istakao značaj Univerziteta u Istočnom Sarajevu i njegovog Pravnog fakulteta za razvoj obrazovanja i uopšte za razvoj istočnog dijela Republike Srpske. Dekan Marković je upoznao gradonačelnika sa aktivnostima Pravnog fakulteta, ističući da je fakultet spreman da pruži doprinos razvoju društvene zajednice, posebno pravnog sistema. Fakultet ima značajan broj iskusnih, ali i mladih, već afirmisanih, profesora, koji mogu značajno doprinijeti na ovom planu.

Dogovoreno je da Pravni fakultet i Grad Istočno Sarajevo potpišu memorandum o razumijevanju i saradnji, kojim će, između ostalog, biti uređeno pitanje organizovanja studentske prakse u Gradskoj upravi, saradnja nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta prilikom izrade pravnih akata u nadležnosti Grada, ali i onih koji su značajni za razvoj i funkcionisanje Grada. Gradonačelnik je iskazao interesovanje i spremnost za davanje pomoći prilikom opremanja sudnice na Pravnom fakultetu. Dekan Marković je istakao da mora biti riješen problem nedovoljnog broja autobuskih linija za studente koji studiraju na Palama, a žive u opštinama Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Istočni Stari Grad, s čim se gradonačelnik potpuno saglasio, istakavši da odmah moraju biti preduzete mjere kako bi se studentima iz ovih opština olakšao dolazak na svoje fakultete.

Štampa El. pošta

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA O NAČINU DRŽANJA NASTAVE I ISPITA

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju, te odgovarajućih akata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta donijelo je odluku kojom je uređen način izvođenja nastave i ispita na Pravnom fakultetu od 21. aprila do kraja lјetnog semestra akademske 2020/2021. godine. Prilikom donošenja odluke, Vijeće je uzelo u obzir činjenicu da je u toku aprilski ispitni rok, da je znatan broj studenata otkazao smještaj koji je imao, da su zdravstvene prilike i dalјe nepovolјne, te da su na snazi odgovarajuće epidemiološke mjere koje je propisao Krizni štab.

S tim u vezi, obavještavamo studente da će se nastava na Pravnom fakultetu od 21. do 29. aprila izvoditi onlajn na oba ciklusa studija, u sjedištu fakulteta u Palama i u odjelјenju u Bijelјini, prema rasporedu koji će biti objavlјen na internet stranici fakulteta. Od 4. maja nastava će se izvoditi uživo, a raspored nastave biće blagovremeno objavlјen.

Izuzetno, ukoliko budu postojali posebno opravdani razlozi, koji su potkrijeplјeni odgovarajućim dokazima koji se odnose na zdravstveno stanje nastavnika odnosno saradnika ili člana njihove uže porodice, nastavniku odnosno saradniku može biti odobreno držanje nastave onlajn, ukoliko je odobrenje u skladu sa odgovarajućim odredbama Pravilnika o organizovanju i izvođenju nastave putem elektronskih platformi na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Ispiti i oslobađajući kolokvijumi u lјetnom semestru kao i do sada izvodiće se uživo, prema unaprijed objavlјenom rasporedu. Nastavnici koji nisu u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu izuzetno mogu držati ispite i oslobađajuće kolokvijume onlajn, uz obavezno prisustvo predmetnog saradnika u učionici u kojoj studenti polažu ispit odnosno oslobađajući kolokvijum.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);