to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vijesti

NA PRAVNOM FAKULTETU OMOGUĆEN JE PRISTUP BAZI HeinOnline, VODEĆOJ DIGITALNOJ NAUČNOJ BAZI PODATAKA IZ OBLASTI PRAVA

NA PRAVNOM FAKULTETU OMOGUĆEN JE PRISTUP BAZI HeinOnline, VODEĆOJ DIGITALNOJ NAUČNOJ BAZI PODATAKA IZ OBLASTI PRAVAUz pomoć sredstava koja je Fakultet dobio od Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, po osnovu Konkursa za unapređenje infrastrukture i nabavke opreme neophodne za naučnoistraživački rad, na Pravnom fakultetu odskora je omogućen pristup bazi HeinOnline. Na ovaj način, Pravni fakultet je iskazao jasno opredjelјenje za unapređenje i digitalizaciju naučnoistraživačkih potencijala kojima raspolaže i svrstao se među malobrojne pravne fakultete u regionu koji imaju pristup ovoj bazi.

HeinOnline je vodeća digitalna naučna baza podataka iz oblasti prava koja raspolaže sa više od 170 miliona stranica pravnoteorijskih tekstova i preko 200.000 istorijskih i važećih pravnih akata. Putem ove baze omogućen je uvid u pune tekstove članaka objavlјenih u više od 2600 najznačajnijih pravnih časopisa iz cijelog svijeta. Uz veliku kolekciju pravnih časopisa, HeinOnline sadrži i cjelovite tekstove dokumenata: Congressional Record, U.S. Reports od 1754, kolekciju svjetskih najpoznatijih pravnih slučajeva od 1970-ih, pravne klasike od 16. do 20. vijeka, akte UN i Lige naroda, kolekciju pravnih akata SAD, Federal Register (izvještaji američkog saveznog registra) od 1936, CFR od 1938. itd.

Na Pravnom fakultetu, Hein Online baza dostupna je svim nastavnicima i saradnicima putem ličnog korisničkog naloga i lozinke, a studentima u biblioteci na Palama i u Bijelјini. 
Ovo je još jedna u nizu mjera koja je u skorije vrijeme preduzeta na Pravnom fakultetu s cilјem da se zaposleni i studenti aktivnije uklјuče u naučnoistraživački rad putem usluga koje im Fakultet obezbjeđuje. Podsjećamo da je nedavno počela obuka studenata za korišćenje bazom pravnih propisa, sudske prakse i obrazaca Paragraf leks, i da je nastavnicima, saradnicima i studentima omogućen besplatan pristup ovoj bazi. Nastavno osoblјe i studenti mogu se koristiti i Bazom sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTS, na pomenuti način.

 

 

 

Štampa El. pošta

Pravni fakultet I ZEDP „Elektro-Bijeљina" potpisali su sporazum o poslovnoj saradnji

Pravni fakultet i ZEDP „Elektro-Bijeљina" a. d. zaklјučili su Sporazum kojim je predviđeno uspostavlјanje saradnje između ovih subjekata. Osnovni cilј Sporazuma je obavlјanje studentske prakse u ovom elektrodistributivnom preduzeću. Stručna praksa poslužiće kao organizovana priprema studenata za primjenu stečenih teorijskih znanja i savladavanje pojedinih poslovnih vještina u određenim oblastima poslovanja. Studenti će imati mogućnost da učestvuju u radu svih organizacionih jedinica ZEDP „Elektro-Bijeљina" u kojima postoji potreba za pravničkim znanjem, o čemu će biti vođen dnevnik studentske prakse ovjeren od strane dodijelјenog mentora.

Takođe, otvorena su vrata i za druge vidove saradnje u smislu organizovanja naučnih skupova, okruglih stolova, tematskih predavanja i sličnih aktivnosti. Pravni fakultet i ZEDP „Elektro-Bijeљina“ iskazali su spremnost za zajednički rad na jačanju privrednih i akademskih kapaciteta Republike Srpske.

Predstavnici Pravnog fakulteta, dekan prof. dr Goran Marković, prodekan doc. dr Dimitrije Ćeranić i viši ass. Đorđe Marilović, mr, te predstavnici ZEDP „Elektro-Bijeљina“, direktor dr Vaso Arsenović, rukovodilac sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove Aleksandar Đurđević i g. Stevan Bobić, zajednički su istakli da naše društvo može ostvariti značajan napredak saradnjom obrazovno-naučnih institucija i privrede, a posebno davanjem šanse najbolјim studentima da svoje teorijsko znanje nadgrađuju u praksi i stiču nova znanja i vještine koje će ih sutra učiniti konkurentnim na tržištu rada.

O konkretnim aktivnostima u vezi sa realizacijom Sporazuma (načinu prijavlјivanja, terminima i uslovima za obavlјanje studentske prakse), studenti će biti blagovremno obaviješteni od strane Uprave fakulteta.

Štampa El. pošta

DOGOVORENA POSJETA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE

 

 

DOGOVORENA POSJETA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE

Uprava Pravnog fakulteta dogovorila je sa gđom Sonjom Karadžić-Jovičević, potpredsjednicom Narodne skupštine Republike Srpske, posjetu studenata Narodnoj skupštini Republike Srpske. Studentima će se obratiti nosioci javnih funkcija. Prema preliminarnom planu, prvog dana posjete studentima bi se obratili g. Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine; gđa Sonja Karadžić-Jovičević, potpredsjednica Narodne skupštine; g. Anton Kasipović, ministar pravde u Vladi Republike Srpske. Studenti će imati priliku da prate sjednicu Narodne skupštine sat ili sat i po vremena, a potom i da obiđu zgradu Narodne skupštine i ručaju u skupštinskom restoranu. Drugog dana, studenti bi trebalo da posjete i neke od najviših organa sudske i izvršne vlasti Republike Srpske.

Uprava Pravnog fakulteta obezbijediće besplatan prevoz i noćenje sa doručkom, dok će Narodna skupština, ljubaznošću i angažovanjem gđe Karadžić-Jovičević, obezbijediti besplatan ručak studentima. Posjeta će biti organizovana između 10. i 24. aprila, a tačan datum zavisiće od dana održavanja sjednice Narodne skupštine, jer nam je plan da studenti prate tok sjednice, a ne samo da obiđu zgradu ili razgovaraju sa nekoliko nosilaca javnih funkcija.

Istovjetna posjeta studenata iz Bijeljine biće organizovana u maju.

Posjeta studenata Narodnoj skupštini predstavlja realizaciju dugo planirane aktivnosti, koja u proteklom periodu nije mogla biti ostvarena, a gđa Karadžić-Jovičević se, po drugi put, javila Pravnom fakultetu u januaru, prijedlogom da bude domaćin našim studentima, o čemu je tada postignuta načelna saglasnost. Ovih dana su dogovoreni detalji posjete koja će biti ostvarena u aprilu.

Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske u posjeti Pravnom fakultetu

 

Štampa El. pošta

Na Pravnom fakultetu provedena uspješna akcija dobrovoljnog davanja krvi


Pravni fakultet je, u saradnji sa opštinskom organizacijom Crvenog krsta Pale, organizovao akciju dobrovoljnog davanja krvi. Prikupljeno je 19 doza krvi, a akciji se odazvalo 35 studenata, pa se smatra da je akcija odlično uspjela. Cilj Pravnog fakulteta je da svoje studente, koje uči pravu i pravdi, uči i solidarnosti i zajedništvu, a studenti su svojim odzivom pokazali da su im ove ideje bliske. Na ovaj način, Pravni fakultet se uključuje u raznovrsne humanitarne i društvene aktivnosti, jer želi da postane višestruko korisna ustanova u našoj društvenoj zajednici.

Plan je da ove aktivnosti budu nastavljene u narednom periodu, pogotovo u onim mjesecima kada raspoloživih doza krvi ima manje, pa je pomoć potrebnija.

Štampa El. pošta

ZAKLJUČEN SPORAZUM O SARADNJI SA PRAVNIM FAKULTETOM UNIVERZITETA U NOVOM SADU

ZAKLJUČEN SPORAZUM O SARADNJI

SA PRAVNIM FAKULTETOM UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković, prodekani doc. dr Dimitrije Ćeranić i doc. dr Radislav Lale, posjetili su Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, gdje su ih primili dekan prof. dr Branislav Ristivojević i prodekan za finansije prof. dr Slobodan Orlović. U dužem srdačnom i prijateljskom razgovoru, dekani i prodekani dva pravna fakulteta razgovarali su o stanju u oblasti visokog obrazovanja, aktivnostima i saradnji pravnih fakulteta u Istočnom Sarajevu i Novom Sadu.

Dekani dva fakulteta potpisali su Sporazum o saradnji kojim su precizno definisani i unaprijeđeni oblici saradnje u oblasti nastavnog i naučno-istraživačkog rada. Dva javna pravna fakulteta predstavljaju siguran oslonac za razvoj pravnog sistema Republike Srpske i Republike Srbije, a ovaj sporazum počiva na dosadašnjoj saradnji, koja treba da bude nastavljena i unapređena. Konkretizacijom sporazuma biće dogovorene zajedničke aktivnosti koje će imati za cilj razmjenu nastavnika i studenata, pisanje zajedničkih projekata, organizovanje zajedničkih izdavačkih poduhvata, učešće na naučnim konferencijama, i dr.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892