Viši asistent Đorđe Perišić, mr

Akademsko zvanje: Viši asistent na užoj naučnoj oblasti Poslovno pravo i pravo društava 

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 89

Predmet: Poslovno pravo (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti), Pravo privrednih društava i Obligaciono pravo.

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

 

Rođen je 8. avgusta 1988. godine u Trebinju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2011. godine. Master rad pod naslovom „Pravni oblici koncentracija privrednih subjekata“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2016. godine.Student je na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Poslovnopravna uža naučna oblast.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2013. godine. U zvanje asistenta na užoj naučnoj oblasti Poslovno pravo i pravo društava izabran je 2013. godine, 2017 godine izabran je u zvanje višeg asistenta. Drži vježbe iz predmeta Poslovno pravo (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti), Pravo privrednih društava i Obligaciono pravo.

Bio je sekretar Katedre za građansko pravo.

Objavio je dva stručna i naučna rada.

Govori/Služi se engleskim i italijanskim jezikom.

Objavljeni radovi:

  • Pravni oblici koncentracija privrednih subjekata, master rad odbranjen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2016;
  • Kontrola koncentracija privrednih subjekata sticanjem kontrole u pravu Bosne i Hercegovine, Zbornik radova „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2014;
  • Osobenosti zakonskog uređivanja društva sa ograničenom odgovornošću u Bosni i Hercegovini, rad je prihvaćen za objavljivanje u Zborniku radova „Dvadeset godina primjene Dejtonskog mirovnog sporazuma“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2016.

 

Štampa