Doc. dr Sanja Golijanin

Akademsko zvanje: Docent na užoj naučnoj oblasti Upravnog prava

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 92

Predmet: Upravno pravo – procesni dio i Upravno pravo – materijalni dio.

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

 

Rođena je 20. septembra 1979. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2003. godine. Master rad pod naslovom „Ombudsman“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, na trećem ciklusu, prijavila je i odobrena joj je tema za izradu doktorske disertacije pod naslovom „Sudska kontrola akata državne uprave“.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2005. godine. U zvanje višeg asistena na užoj naučnoj oblasti Upravno pravo izabrana je 2008, a reizabrana 2014. godine. U zvanje docenta izabrana je 2020. godine. Drži nastavu iz predmeta Upravno pravo – procesni dio i Upravno pravo – materijalni dio.

Objavila je deset stručnih i naučnih radova.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Objavljeni radovi:

  • Načelo obaveznosti sudskih presuda donesenih u upravnom sporu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 4/2008;
  • Republika Srpska, Zbornik radova „Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine – izabrani aspekti“, Sarajevo, 2009;
  • Upravni spor pune jurisdikcije u zakonodavstvu Republike Srpske, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 5/2009;
  • Sudska zaštita ustavnih sloboda i prava povrijeđenih pojedinačnim aktima ili radnjama, Zbornik radova „Aktuelnost i značaj ljudskih prava i sloboda“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2011;
  • Republika Srpska, Zbornik radova „Država, politika i društvo u Bosni i Hercegovini – Analiza postdejtonskog političkog sistema“, Sarajevo, 2011;
  • Pravna zaštita građana u slučaju „ćutanja“ uprave, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 1/2011;
  • Predmet upravnog spora u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 58/2011;
  • Načelo efikasnosti u upravnom postupku, Zbornik radova „Načela i vrijednosti pravnog sistema – norma i praksa“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2012;
  • Organization of state administration in Bosnia and Herzegovina, Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges, The European Public Law Series, Vol. CXV, European Public Law Organization, Athens, 2015.

 

Štampa