to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Doc. dr Milica Panić

Akademsko zvanje: Docent na užoj naučnoj oblasti Građansko pravo

E-mail:

Telefon: 

Kabinet: 

Predmet: Obligaciono pravo – opšti dio i Obligaciono pravo – posebni dio, kao i Obligaciono pravo – Ugovorna odgovornost za štetu na drugom ciklusu studija.

Termini konsultacija: 

 

 

Rođena je 18. novembra 1980. godine u Bijeljini. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2004. godine. Master rad pod naslovom „Raskid ugovora zbog materijalnog nedostatka stvari“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Pravni aspekti prodaje na daljinu putem Interneta“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2016. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2005. godine. U zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Građansko pravo izabrana je 2016. godine. Drži nastavu iz predmeta Obligaciono pravo – opšti dio i Obligaciono pravo – posebni dio, te Obligaciono pravo – Ugovorna odgovornost za štetu na drugom ciklusu studija.

Objavila je 16 stručnih i naučnih radova.

Služi se engleskim i njemačkim jezikom.

Odabrana bibliografija:

  • Raskid ugovora zbog materijalnog nedostatka stvari, master rad odbranjen na Pravnom fakultetu u Beogradu 2008. godine;
  • Novčana naknada nematerijalne štete, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 5/2009;
  • Stvarnopravni položaj stranih lica u državama s teritorije bivše Jugoslavije, Pravna riječ, br. 29/2011;
  • Pravno uređenje sporta u Republici Srpskoj, Glasnik prava, br. 2/2011;
  • Raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. LX/2012, tematski broj „Savremene tendencije u razvoju pravnog sistema Republike Srbije“;
  • Zaštita od klevete, Zbornik radova „Vladavina prava i pravna država u regionu“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2014;
  • Raskid ugovora prema Konvenciji UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, Prva međunarodna naučna konferencija „Izgradnja modernog pravnog sistema“, Sarajevo, 2014;
  • Pravo djeteta na život, Tematski zbornik sa petog nacionalnog kongresa o djeci i natalitetu „Buđenje srpskog naroda“, Beograd, 2015;
  • Zaštita prava potrošača kod potrošačkih kredita – Bosna i Hercegovina, Međunarodna naučno-stručna konferencija „Usklađivanje zakonodavstva sa Acquisem, Sarajevo, 2015;
  • Pravni aspekti prodaje na daljinu putem Interneta, doktorska disertacija odbranjena na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, 2016.

 * Preminula dana: 11.4.2019. godine

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892