KoBRSON

Biblioteka Pravnog fakulteta, s ciljem poboljšanja uslova za bavljenje naučno-istraživačkim radom svojih nastavnika, saradnika i studenata, pristupila je KoBRSON-u – Konzorcijumu biblioteka Republike Srpske za objedinjenu nabavku naučnih informacija.

Osnovni ciljevi udruživanja u KoBRSON su: 1) optimizovana nabavka stranih naučnih informacija, 2) prelazak sa papirnih izdanja na elektronska, 3) unapređenje pristupa elektronskim informacijama, i 4) promocija domaćeg naučnog izdavaštva.

Putem ovog servisa, nastavnici, saradnici i studenti Pravnog fakulteta mogu da pristupe elektronskim bazama podataka raznovrsnog sadržaja.

Za naše korisnike najznačajnija je EBSCO platforma. Ova platforma predstavlja onlajn sistem koji pruža mogućnost pristupa različitim elektronskim bazama.

Putem EBSCO-a, omogućeno je pretraživanje velikog broja časopisa iz skoro svih oblasti ljudskog znanja od kojih je preko 10.000 u punom tekstu, sa stotinama hiljada članaka.

Pored časopisa, moguće je pretraživati i mnoštvo raznovrsnih publikacija koje nude sažetke, novinske preglede i enciklopedijske podatke.

Nastavnici i saradnici, KoBRSON-om se mogu služiti preko ličnih korisničkih naloga, a studenti putem računara u Biblioteci na Palama i u Bijeljini. U skladu sa ugovorom o pristupanju KoBRSON-u, studenti našeg fakulteta mogu se i samostalno registrovati kao korisnici ovih usluga pri Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Uputstvo za registraciju i korišćenje elektronskih baza podataka koje omogućuje NUBRS možete pogledati ovdje.

Štampa