Oglasna tabla

Konsultativna nastava iz predmeta: Metodologija prava sa osnovama metodologije naučno - istraživačkog rada

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU                                          

PRAVNI FAKULTET

P A L E

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa- master studija u Bijelјini, da će se konsultativna nastava iz nastavnog predmeta

METODOLOGIJA PRAVA SA OSNOVAMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

održati

u utorak 20.11.2018. godine od  18.00 časova

Pale, 19.11.2018. godine                                                 

PRODEKAN ZA NASTAVU

                                                                                            Doc. dr Radislav Lale s.r.

Štampa