Oglasna tabla

Ispit - septembarski ispitni rok - drugi termin iz predmeta: Uporedno krivično pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU                                          

PRAVNI FAKULTET

P A L E

O B A V J E Š T E NJE

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa - master studija, krivičnopravni smjer u Bijelјini, da će se drugi termin ispita u septembarskom ispitnom roku iz nastavnog predmeta

UPOREDNO KRIVIČNO PRAVO

održati

dana 27.09.2018. godine u 11.00 časova

Pale, 11.09.2018. godine                                                           

v.d. DEKAN - a

                                                                                                Doc. dr Radislav Lale s.r.

Štampa