Oglasna tabla

Konsultativna nastava iz predmeta: Metodologija pravnih nauka

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU                                          

PRAVNI FAKULTET

P A L E

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa- master studija u Bijelјini,

da će se konsultativna nastava iz nastavnog predmeta: Metodologija pravnih nauka

održati dana 26.12.2017. godine od  17.00 časova (umjesto 22.12.2017. godine kako je ranije bilo zakazano).          .

Pale, 19.12.2017. godine                                                      

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Radislav Lale, s.r.

Štampa