Oglasna tabla

Rang lista kandidata za upis na II (drugi) ciklus - master studija na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu

RANG LISTA

Kandidata za upis na II(drugi) ciklus – master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u odjeljenju van sjedišta fakulteta u Bijeljini, drugi upisni rok, dana 24.10.2017. godine

  STUDIJSKI PROGRAM KRIVIČNO PRAVO

REDOVNI STUDIJ

REDNI BROJ PREZIME (očevo ime)  IME BROJ BODOVA
1. Bobić (Goran) Stevan 9,21

Zaključeno sa rednim brojem 1 (jedan).

  STUDIJSKI PROGRAM GRAĐANSKO PRAVO

– MODUL GRAĐANSKO PRAVO-

REDOVNI STUDIJ

REDNI BROJ PREZIME (očevo ime)  IME BROJ BODOVA
1. Ognjenović (nenad) Maja 8,08

Zaključeno sa rednim brojem 1 (jedan).

Štampa