to top

Postdiplomski studij

Bijeljina

Oglasna tabla

Konkurs za upis studenata na drugi ciklus - master studija u III (trećem) upisnom roku

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-419-HHHVI/17 od 26.10.2017. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu r a s p i s u j e

K O N K U R S

Za upis studenata na drugi ciklus – master studija u III (trećem) upisnom roku

Broj slobodnih mjesta je slјedeći:

Napomena

Smjer

Budžet

Sufinansi.

Strani drž.

Ukupno

Vanred. studij

Ukupno red/van

Odjelјenje Pale

Javno pravo

-

                    9

-

9

2

              84

Građansko pravo:

-Modul Građansko pravo

-Modul Poslovno pravo

-

-8

-10

-

18

-2

-2

Krivično pravo

-

7

-

7

2

Odjelјenje

Bijelјina

Javno pravo

-

10

-

10

2

Građansko pravo:

-Modul Građansko pravo

-Modul Poslovno pravo

-

-7

-10

-

17

-2

-2

Krivično pravo

-

7

-

7

2

  1. prijavlјivanje kandidata počinje 01.11.2017, a završava se 10.11.2017. godine;
  2. polaganje prijemnog ispita je 13.11.2017. godine, s početkom u 09.00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
  3. objavljivanje rezultata konkursa je do 14.11.2017. godine, do 14.00 časova
  4. upis primlјenih kandidata počinje 15.11.2017. godine, a završava se 17.11.2017. godine.

OSTALE ODREDBE

Prilikom upisa/prijave na drugom ciklusu studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti slјedeća dokumenta i to:

(1) Izvod iz matične knjige rođenih;

(2) Uvjerenje o državlјanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;

(3) Orginal ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;

(4) Uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija odnosno osnovnom studiju;

(5) Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu)

 (6)Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti

6.6. Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja utvrđenog konkursom za upis. Kandidat koji je ostvario pravo na upis a u predviđenom roku nije izvršio upis gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče slјedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.

6.7. Rang-lista objavlјuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta/visoke škole.

6.8. Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora dekanu fakulteta/akademije, u roku od 48 časova od objavlјivanja rang-liste na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta/visoke škole. Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 časova od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objavlјuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta/visoke škole.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);