Oglasna tabla

Obavještenje za studente II (drugog) ciklusa studija o upisu i obnovi apsolventskog staža za akademsku 2017/2018 godinu

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

P A L E

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti II (drugog) ciklusa – master studija da će se

 upis i obnova apsolventskog staža za školsku 2017/2018. godinu

vršiti od

04.09.2017. do 29.09.2017. godine.

Za upis i obnovu apsolventskog staža potrebno je:

-          Dostaviti uplatnice za administrativne troškove (48.00 KM + 32.00 KM);

-          Dostaviti uplatnicu za obrasce (5.00 KM). Obrasci se mogu preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta (studenti u odjeljenju van sjedišta fakulteta u Bijeljini obrasce mogu preuzeti u biblioteci fakulteta);

-          Dostaviti uplatnicu za osiguranje (5.00 KM)

-          Dostaviti uplatnicu za biblioteku (5.00 KM);

-          Zajedno sa popunjenim obrascima i uplatnicama dostaviti  uredno popunjen indeks sa predmetima koji nisu položeni.

Studenti koji propuste upisati ili obnoviti apsolventski staž  u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadni upis i obnovu apsolventskog staža koji  će trajati od 02.10.2017. godine do 06.10.2017. godine,  uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2017/2018. godinu.

NAPOMENA: Studentima koji ne izvrše upis i obnovu apsolventskog staža, shodno članu 54. Statuta Fakulteta prestaje status studenta i neće moći polagati ispite. Studenti koji su položili sve ispite predviđene Nastavnim planom i programom, i oni koji su prijavili završni master rad (koji je u postupku izrade) takođe su obavezni izvršiti upis i obnovu apsolventskog staža, u suprotnom neće moći prijaviti ni braniti završni master rad  dok ne izvrše ovu obavezu.

Pale, 01.09.2017. godine                                                   

STUDENTSKA SLUŽBA

                                                                                         PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa