Oglasna tabla

Ispit iz predmeta: Maloljetničko krivično pravo - master studij

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU                                          
PRAVNI FAKULTET
P A L E

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti I (prve) godine drugog ciklusa- master studija- krivičnopravni smjer u Bijelјini, da će se prvi termin ispita u junsko – julskom ispitnom roku iz nastavnog predmeta

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

održati

Dana 19.06.2017. godine u 12.00 časova

(umjesto 15.06.2017. godine kako je ranije bilo zakazano)

Zbog obaveze predmetnog nastavnika prisustva sjednici Naučno – nastavnog vijeća fakulteta.

Pale, 14.06.2017. godine                                                     

PRODEKAN ZA NASTAVU
Doc. dr Radislav Lale s.r

Štampa