Oglasna tabla

Nastava iz predmeta: Teorija vanparničnog postupka - master studij

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET
P A L E

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa – master studija u Bijelјini, da će se konsultativna nastava iz nastavnog predmeta

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

Održati u petak 09.06.2017. godine od 17.30 do 20.00 časova

Pale, 26.05.2017. godine                                                       

PRODEKAN ZA NASTAVU
Doc. dr Radislav Lale s.r.

Štampa