Oglasna tabla

Terminski raspored polaganja ispita iz predmeta Metodologija prava sa osnovama metodologije naučno-istraživačkog rada

TERMINSKI RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA METODOLOGIJA PRAVA

SA OSNOVAMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

Dana 24.04.2017. godine u 17 sati

Rb. Prezime i ime

Broj

indeksa

1 Kajiš Dario 6/16
2 Ranisović Slavojka 3/16

           

Bijeljina, 23.04.2017. godine

Prof. dr Radomir V. Lukić, s. r.

Štampa