Oglasna tabla

Konsultativna nastava iz predmeta: Teorija vanparničnog postupka - master studij

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET
P A L E

O B A V J E Š T E NЈ E

Obavještavaju se studenti  drugog ciklusa – master studija u Bijelјini, da će se konsultativna nastava iz nastavnog predmeta

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

Održati u  subotu 29.04.2017. godine od 09.00 do 12.30 časova

Pale, 21.04.2017. godine                                                         

PRODEKAN  ZA NASTAVU
Doc. dr Radislav Lale s.r.

Štampa