Oglasna tabla

Termini ispita za apsolvente drugog ciklusa iz predmeta: Međunarodnopravana zaštita ljudskih prava i sloboda

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU                                          
PRAVNI FAKULTET
P A L E

Bijeljina

O B A V J E Š T E NЈ E

Obavještavaju se apsolventi drugog ciklusa- master studija – opšti smjer u Bijeljini, da će se ispiti iz nastavnog predmeta

MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

održati

Aprilski rok: 18.04.2017. godine od 10.00 sati

Majski rok: 29.05.2017. godine od 10.00 sati

Junski rok: 13.06.2017. godine od 10.00 sati

Septembarski rok: 13.09.2017. godine od 10.00 sati

Pale, 29.03.2017. godine                                                     

PRODEKAN ZA NASTAVU
Doc. dr Radislav Lale s.r.

Štampa